Đà Nẵng tháo gỡ vướng mắc của Quỹ Bảo lãnh tín dụng doanh nghiệp nhỏ và vừa

Ngày 14/3, Sở Kế hoạch và Đầu tư TP. Đà Nẵng cho biết, UBND Thành phố vừa có văn bản gửi Quỹ Bảo lãnh tín dụng doanh nghiệp nhỏ và vừa Thành phố nhằm tháo gỡ vướng mắc và hỗ trợ hoạt động của Quỹ, đẩy mạnh hoạt động của Quỹ, và tăng cường hỗ trợ doanh nghiệp được bảo lãnh vay vốn phát triển sản xuất kinh doanh trên địa bàn Thành phố Đà Nẵng.
Hoạt động Bảo lãnh tín dụng tại Thành phố Đà Nẵng hiện nay vẫn chưa phát huy được hiệu quả như mong muốn đối với các doanh nghiệp.
Hoạt động Bảo lãnh tín dụng tại Thành phố Đà Nẵng hiện nay vẫn chưa phát huy được hiệu quả như mong muốn đối với các doanh nghiệp.

Cụ thể, Chủ tịch UBND thành phố Đà Nẵng ông Huỳnh Đức Thơ đã đề nghị Quỹ Bảo lãnh tín dụng DNNVV Thành phố Đà Nẵng tăng cường tuyên truyền, xúc tiến và hướng dẫn các doanh nghiệp có nhu cầu cấp bảo lãnh tín dụng và có tài sản đảm bảo hoặc có khối lượng xây dựng cơ bản đã thực hiện được thành phố xác nhận nhưng chưa được thanh toán (nợ xây dựng cơ bản của ngân sách thành phố) sử dụng làm tài sản đảm bảo để xin cấp bảo lãnh thì lập hồ sơ đề nghị bảo lãnh theo đúng quy định để Quỹ xem xét cấp bảo lãnh cho doanh nghiệp vay vốn các tổ chức tín dụng thực hiện các dự án đầu tư, phương án sản xuất kinh doanh.

Đồng thời thường xuyên theo dõi, kiểm tra, giám sát các khoản vay của các doanh nghiệp được Quỹ cấp bảo lãnh để có biện pháp xử lý kịp thời khi doanh nghiệp gặp khó khăn.

Ngoài ra, Chủ tịch UBND TP Đà Nẵng cũng đề nghị Ngân hàng Nhà nước Chi nhánh Đà Nẵng, Sở Kế hoạch và Đầu tư, Sở Tài chính, Quỹ Đầu tư phát triển thành phố Đà Nẵng và các Chi nhánh tổ chức tín dụng trên địa bàn tiếp tục tăng cường phối hợp hỗ trợ hoạt động của Quỹ Bảo lãnh tín dụng doanh nghiệp nhỏ và vừa Thành phố nhằm tạo điều kiện thuận lợi cho doanh nghiệp được cấp bảo lãnh vay vốn phát triển sản xuất kinh doanh.

Theo Ngọc Tân
Đầu tư

Tin liên quan