Đà Nẵng tập trung đẩy nhanh tiến độ giải ngân vốn đầu tư phát triển

Nhằm bảo đảm sự chủ động trong điều hành nhiệm vụ thu, chi và giữ vững cân đối ngân sách nhà nước (NSNN) năm 2015 theo dự toán đã được phê duyệt, UBND TP. Đà Nẵng vừa có Chỉ thị
Đà Nẵng tập trung đẩy nhanh tiến độ giải ngân vốn đầu tư phát triển

Nhằm bảo đảm sự chủ động trong điều hành nhiệm vụ thu, chi và giữ vững cân đối ngân sách nhà nước (NSNN) năm 2015 theo dự toán đã được phê duyệt, UBND TP. Đà Nẵng vừa có Chỉ thị về việc tăng cường chỉ đạo điều hành thực hiện nhiệm vụ tài chính ngân sách nhà nước năm 2015 trên địa bàn Thành phố.

 

Tại Chỉ thị này, UBND Thành phố giao thủ trưởng các sở, ngành, UBND quận, huyện tập trung tháo gỡ khó khăn, tạo môi trường thuận lợi phát triển sản xuất, kinh doanh, nâng cao năng lực cạnh tranh của doanh nghiệp. Sở Kế hoạch và Đầu tư, Sở Xây dựng, Sở Giao thông vận tải, các sở ngành được phân công làm chủ đầu tư tập trung đẩy nhanh tiến độ thi công và giải ngân vốn đầu tư phát triển, nhất là đối với nguồn vốn đầu tư từ NSNN, vốn trái phiếu chính phủ, vốn các chương trình mục tiêu quốc gia, vốn ODA; thực hiện nghiêm quy định của Luật Đầu tư công và các quy định về quản lý vốn đầu tư, xử lý nợ đọng xây dựng cơ bản từ nguồn NSNN và vốn trái phiếu chính phủ theo Chỉ thị số 14/CT-TTg ngày 28/6/2013 của Thủ tướng Chính phủ về tăng cường quản lý đầu tư và xử lý nợ đọng xây dựng cơ bản từ nguồn NSNN, trái phiếu chính phủ.

IMG

UBND TP. Đà Nẵng chỉ đạo thực hiện nghiêm quy định của Luật Đầu tư công và các quy định về quản lý vốn đầu tư, xử lý nợ đọng xây dựng cơ bản từ nguồn ngân sách nhà nước và vốn trái phiếu chính phủ

Ảnh: LTT

Đối với giám đốc các sở, ngành, chủ tịch UBND các quận, huyện, UBND TP. Đà Nẵng yêu cầu thực hiện tiết kiệm triệt để các khoản chi thường xuyên, chi cho bộ máy quản lý nhà nước, đơn vị sự nghiệp công; cắt giảm tối đa các khoản chi chưa thực sự cần thiết, cấp bách, các khoản chi mua sắm trang thiết bị...; thực hiện nghiêm quy định không mua xe công, trừ xe chuyên dụng theo quy định của pháp luật, xe ô tô phục vụ công tác chung của cơ quan, đơn vị mới thành lập mà không có xe để điều chuyển, xe ô tô bị hư hỏng do nguyên nhân bất khả kháng dẫn đến không còn xe phục vụ công tác và xe cơ quan đại diện Việt Nam ở nước ngoài đã đến hạn thay thế theo quy định.

 

UBND TP. Đà Nẵng cũng yêu cầu các đơn vị kiên quyết dừng triển khai và thu hồi để bổ sung dự phòng ngân sách trung ương và ngân sách địa phương đối với kinh phí thường xuyên đã giao trong dự toán đầu năm của các đơn vị và địa phương nhưng đến ngày 30/6/2015 chưa phân bổ, hoặc đã phân bổ nhưng chưa triển khai thực hiện, chưa phê duyệt dự toán, chưa tổ chức đấu thầu, trừ một số trường hợp theo quy định của pháp luật và trường hợp đặc biệt do Thủ tướng Chính phủ quyết định.

Thanh Tú

 

ngocthanh