Đà Nẵng quy định rõ về hoàn trả kết cấu hạ tầng giao thông đường bộ sau thi công

UBND TP. Đà Nẵng vừa ban hành Quy định về hoàn trả kết cấu hạ tầng giao thông đường bộ đối với các dự án thi công trên đường bộ đang khai thác trên địa bàn Thành phố.
Đà Nẵng quy định rõ về hoàn trả kết cấu  hạ tầng giao thông đường bộ sau thi công

UBND TP. Đà Nẵng vừa ban hành Quy định về hoàn trả kết cấu hạ tầng giao thông đường bộ đối với các dự án thi công trên đường bộ đang khai thác trên địa bàn Thành phố.

 

Việc hoàn trả mặt bằng sau thi công vốn là công việc đương nhiên sau khi phá bỏ kết cấu mặt đường, dải phân cách, vỉa hè để thi công lắp đặt các công trình ngầm, hay xử lý sự cố kỹ thuật đột xuất của các công trình điện sinh hoạt, điện chiếu sáng, thông tin liên lạc, cấp thoát nước… Tuy nhiên, trên thực tế không ít đơn vị đã không thực hiện nghiêm túc công việc này. Do đó, cần có quy định rõ ràng, cụ thể và chặt chẽ để ràng buộc trách nhiệm của các đơn vị liên quan. 

 

Theo Quy định nêu trên, UBND TP. Đà Nẵng yêu cầu, kết cấu hạ tầng giao thông đường bộ sau khi hoàn trả phải có chất lượng bằng hoặc tốt hơn ban đầu; thiết kế phần hoàn trả phải tuân thủ theo thiết kế định hình và bảo đảm phù hợp với kết cấu của đường hiện hữu. Đối với các công trình không áp dụng thiết kế định hình, đơn vị hoàn trả mặt bằng phải lập hồ sơ thiết kế riêng cho phần hoàn trả và phải được cơ quan có thẩm quyền phê duyệt. Trường hợp vệt, hố đào không vuông góc với tim đường, phạm vi mặt bằng hoàn trả được xác định là hình chữ nhật bao phủ cả làn đường và khoảng cách tối thiểu từ mép diện tích đào ra mỗi bên là 1m. 

IMG

UBND TP. Đà Nẵng nêu rõ, đơn vị hoàn trả mặt bằng phải bảo đảm tuân thủ các quy định về kích thước, kết cấu hoàn trả trong giấy phép thi công được cấp

Ảnh: Nhã Chi

 UBND TP. Đà Nẵng nêu rõ, đơn vị hoàn trả mặt bằng phải bảo đảm tuân thủ các quy định về kích thước, kết cấu hoàn trả trong giấy phép thi công được cấp. Nếu phát hiện việc hoàn trả mặt bằng không bảo đảm chất lượng như có hiện tượng lún sụt, bong tróc… thì trong vòng 48 giờ, đơn vị hoàn trả mặt bằng phải tiến hành sửa chữa khắc phục, kể từ khi nhận được thông báo của cơ quan có thẩm quyền.

 

Về giám sát và kiểm tra thực hiện hoàn trả, UBND Thành phố yêu cầu, công tác giám sát việc thực hiện hoàn trả kết cấu hạ tầng giao thông đường bộ phải được thực hiện bởi cá nhân có chuyên môn về giám sát công trình đường bộ, trường hợp đơn vị hoàn trả mặt bằng không đủ năng lực thì phải thuê một đơn vị có chuyên môn phù hợp để thực hiện công tác giám sát. Bên cạnh đó, các cơ quan quản lý chất lượng công trình giao thông, lực lượng thanh tra của UBND các quận, huyện và Sở Giao thông vận tải có trách nhiệm thường xuyên kiểm tra, thanh tra việc hoàn trả mặt bằng trong suốt thời gian thi công.

 

Ngoài ra, ban hành kèm theo Quy định này còn có Đơn giá chi tiết của công tác hoàn trả kết cấu hạ tầng giao thông, chẳng hạn như đối với mặt đường bê tông nhựa, vệt đào B<=0,5m là 1.142.463 đồng/m2, vệt đào 1,2m<B<= 2,5m là 1.010.614 đồng/m2; mặt đường thảm nhựa, láng nhựa là 956.752 đồng/m2; mặt đường bê tông xi măng là 1.018.036 đồng/m2...

Thanh Tú

ngocthanh