Đà Nẵng: Gần 40 tỷ đồng đầu tư hệ thống đèn LED

(BĐT) - UBND TP. Đà Nẵng vừa phê duyệt Dự án Đầu tư thí điểm thay thế hệ thống điện chiếu sáng công cộng bằng đèn LED trên địa bàn Thành phố, tổng mức đầu tư trên 39,6 tỷ đồng từ nguồn ngân sách thành phố và tiền tiết kiệm điện, duy tu bảo dưỡng điện chiếu sáng hàng năm.
Ảnh minh họa: Internet
Ảnh minh họa: Internet

Nhằm tăng cường ứng dụng công nghệ chiếu sáng hiện đại thông qua lắp đặt thay thế vật liệu mới và lập trình lại hệ thống điều khiển đóng cắt tủ điện hiện trạng cho phù hợp với chế độ vận hành của hệ thống đèn LED, Đà Nẵng sẽ thay thế thí điểm tại 19 tuyến đường trên địa bàn Thành phố. 

Minh Phượng