Đã đơn giản hóa 4.452 thủ tục hành chính trong 6 tháng đầu năm 2015

Hội nghị sơ kết công tác cải cách hành chính 6 tháng đầu năm 2015 vừa diễn ra tại Hà Nội dưới sự chủ trì của Phó Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc, Trưởng ban Ban Chỉ đạo cải cách hành chính (CCHC) của Chính phủ.
Đã đơn giản hóa 4.452 thủ tục  hành chính trong 6 tháng đầu năm 2015

Hội nghị sơ kết công tác cải cách hành chính 6 tháng đầu năm 2015 vừa diễn ra tại Hà Nội dưới sự chủ trì của Phó Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc, Trưởng ban Ban Chỉ đạo cải cách hành chính (CCHC) của Chính phủ.

 

Theo báo cáo của Ban Chỉ đạo, trong 6 tháng đầu năm, các bộ, ngành đã trình Chính phủ ban hành hơn 60 nghị định, trong đó có nhiều nghị định quy định về nội dung CCHC, cải cách thủ tục hành chính...

 

Đồng thời, các bộ, ngành đã tích cực triển khai thực hiện công tác cải cách thủ tục hành chính và thực hiện cơ chế một cửa và một cửa liên thông trên cơ sở chỉ đạo của Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ về đơn giản hóa thủ tục hành chính trong các lĩnh vực đất đai, xây dựng, thuế, hải quan, bảo hiểm xã hội, đăng ký kinh doanh... nhằm nâng cao năng lực cạnh tranh, thu hút đầu tư theo yêu cầu của Nghị quyết số 19/NQ-CP. Theo đó, đến hết tháng 6/2015, các bộ, ngành đã đơn giản hóa 4.452 thủ tục hành chính trên tổng số 4.723 thủ tục hành chính phải đơn giản hóa...

 

Tuy nhiên, Ban Chỉ đạo cũng chỉ ra những hạn chế, yếu kém cần khắc phục như: Một số cơ quan chưa thực sự quan tâm đến CCHC và chế độ công vụ, công chức; một số thành viên còn chưa chủ động, tích cực trong việc đẩy mạnh hoạt động này tại bộ, ngành mình; một số nội dung của đề án Đẩy mạnh cải cách chế độ công vụ, công chức còn chậm được triển khai thực hiện; thủ tục hành chính trên một số lĩnh vực cần tiếp tục được đơn giản hóa, tạo thuận lợi cho người dân và doanh nghiệp.

 

Phát biểu chỉ đạo tại Hội nghị, Phó Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc nhấn mạnh: Thời gian qua, các bộ, ngành đã thực hiện tốt Nghị quyết số 19/NQ-CP của Chính phủ, góp phần quan trọng vào công tác CCHC của đất nước. Về cải cách thể chế, đã tập trung quyết liệt việc đơn giản hóa thủ tục hành chính. Nhiều bộ, ngành đã có chuyển biến tích cực và đạt kết quả đáng ghi nhận như thuế, hải quan, bảo hiểm xã hội,... Bên cạnh đó, việc thực hiện cơ chế một cửa và một cửa liên thông cũng được áp dụng tại các quận, huyện và bước đầu đã có tiến bộ, một số tỉnh có mô hình tốt như Đà Nẵng, Quảng Ninh, Bình Dương...

 

Phó Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc cũng chỉ ra những yếu kém mà các bộ, ngành cần khắc phục, như vẫn còn có cơ quan, đơn vị chưa quan tâm mạnh đến công tác CCHC; tình trạng nợ đọng văn bản còn nhiều; trong một số lĩnh vực, thủ tục còn rườm rà, phức tạp. Đáng chú ý, việc triển khai ứng dụng công nghệ thông tin trong thi tuyển, nâng ngạch công chức còn chậm; vẫn còn một bộ phận có thái độ giao tiếp với dân chưa phù hợp...

 

Về nhiệm vụ từ nay đến cuối năm 2015, Phó Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc yêu cầu các bộ, ngành, địa phương phải triển khai đồng bộ, quyết liệt, cụ thể nhiệm vụ CCHC cho thực sự hiệu quả, phải coi đây là nhiệm vụ chính trị, tiêu chuẩn thi đua trong công tác. Trong đó, cải cách thể chế phải là ưu tiên hàng đầu, từng bước chấm dứt nợ đọng văn bản hướng dẫn thi hành luật, pháp lệnh; văn bản nào sai hoặc chưa phù hợp cần mạnh dạn sửa đổi để tạo thuận lợi cho người dân và doanh nghiệp.

 

Về cải cách thủ tục hành chính, cần tiếp tục thực hiện 25 nghị quyết của Chính phủ về đơn giản hóa thủ tục hành chính; nâng cao chất lượng và hiệu quả thực hiện cơ chế một cửa và một cửa liên thông, hạn chế nhũng nhiễu, tiêu cực trong quá trình tiếp xúc và giải quyết công việc với người dân…

 Minh Hiếu

ngocthanh