Cung cấp thông tin cho doanh nghiệp về Luật Đầu tư và Luật Doanh nghiệp

Ngày 25/6/2015, Sở Kế hoạch và Đầu tư TP.HCM phối hợp với Trung tâm Xúc tiến thương mại và đầu tư đã tổ chức Hội nghị giới thiệu “Những điểm mới trong Luật Đầu tư và Luật Doanh nghiệp” đến đông đảo doanh nghiệp trong và ngoài nước có trụ sở tại TP.HCM.
Cung cấp thông tin cho doanh nghiệp về Luật Đầu tư và Luật Doanh nghiệp

Ngày 25/6/2015, Sở Kế hoạch và Đầu tư TP.HCM phối hợp với Trung tâm Xúc tiến thương mại và đầu tư đã tổ chức Hội nghị giới thiệu “Những điểm mới trong Luật Đầu tư và Luật Doanh nghiệp” đến đông đảo doanh nghiệp trong và ngoài nước có trụ sở tại TP.HCM.

IMG

Mục tiêu ban hành Luật Đầu tư 2014 là nhằm cải thiện môi trường đầu tư, nâng cao chất lượng, hiệu quả thu hút đầu tư phù hợp với định hướng nêu tại Chiến lược phát triển kinh tế - xã hội của Việt Nam

 

Ảnh: Nhã Chi

Phó Vụ trưởng Vụ Pháp chế thuộc Bộ Kế hoạch và Đầu tư Quách Ngọc Tuấn cho biết, mục tiêu ban hành Luật Đầu tư 2014 nhằm cải thiện môi trường đầu tư, nâng cao chất lượng, hiệu quả thu hút đầu tư phù hợp với định hướng nêu tại Chiến lược phát triển kinh tế - xã hội Việt Nam; đồng thời hoàn thiện các quy định của Luật nhằm giải quyết những khó khăn trong hoạt động đầu tư của nhà đầu tư, đặc biệt là những vướng mắc trong việc áp dụng các quy định về điều kiện đầu tư và thủ tục đầu tư. Bên cạnh đó, Luật Đầu tư 2014 sẽ góp phần nâng cao hiệu quả và hiệu lực công tác quản lý nhà nước đối với hoạt động đầu tư; hoàn thiện chế độ phân cấp quản lý đầu tư và các quy định về thủ tục đầu tư theo nguyên tắc đơn giản hóa thủ tục, nhưng phải đảm bảo thực hiện có hiệu quả công tác quản lý nhà nước, tăng cường chế độ kiểm tra, giám sát và phối hợp giữa cơ quan quản lý ở Trung ương và địa phương.

 

Bà Phó Nam Phượng, Giám đốc Trung tâm Xúc tiến thương mại và đầu tư TP.HCM khẳng định, Luật Đầu tư 2014 đã cải cách mạnh mẽ thủ tục hành chính theo hướng minh bạch, đơn giản và được cộng đồng doanh nghiệp TP.HCM đánh giá rất cao. “Luật đã hoàn thiện chính sách ưu đãi đầu tư nhằm nâng cao chất lượng và hiệu quả thu hút đầu tư. Luật cũng đã có nhiều nỗ lực để bảo đảm thu hút đầu tư có chọn lọc, chất lượng, tập trung vào các ngành sử dụng công nghệ cao, kỹ thuật hiện đại, dự án sản xuất có quy mô lớn, dự án đầu tư tại vùng nông thôn, sử dụng nhiều lao động, dự án sản xuất các sản phẩm công nghiệp hỗ trợ, dự án thực hiện trong các lĩnh vực xã hội hóa đầu tư như y tế, giáo dục, dạy nghề, văn hóa…”, bà Phó Nam Phượng nhận xét.

 

Trao đổi về những điểm mới của Luật Doanh nghiệp, ông Phan Đức Hiếu, Trưởng ban Ban Môi trường kinh doanh và Năng lực cạnh tranh thuộc Viện Nghiên cứu Quản lý Kinh tế Trung ương (Bộ Kế hoạch và Đầu tư) chia sẻ, Luật Doanh nghiệp đã thể chế hóa đầy đủ quyền tự do kinh doanh theo Hiến pháp, giảm rủi ro và tăng tính chủ động, nhanh nhậy trong hoạt động kinh doanh của doanh nghiệp. Bên cạnh đó, Luật Doanh nghiệp đã tạo thuận lợi hóa quá trình gia nhập thị trường, giảm bớt thời gian và chi phí trong thủ tục thành lập doanh nghiệp. Điều này cũng thể hiện mục tiêu cao nhất của sửa đổi Luật Doanh nghiệp là làm cho doanh nghiệp trở thành một công cụ kinh doanh rẻ hơn, an toàn hơn và hấp dẫn hơn cho các nhà đầu tư. Qua đó, tăng cường thu hút và huy động các nguồn lực và vốn đầu tư vào sản xuất, kinh doanh. “Luật Doanh nghiệp góp phần giảm chi phí, tạo cơ chế vận hành linh hoạt, hiệu quả cho tổ chức quản trị doanh nghiệp, cơ cấu lại doanh nghiệp, bảo vệ tốt hơn quyền lợi và lợi ích hợp pháp của các nhà đầu tư, cổ đông và thành viên công ty”, ông Phan Đức Hiếu khẳng định.

 

Tại TP.HCM, Sở Kế hoạch và Đầu tư TP.HCM, Trung tâm Xúc tiến thương mại và đầu tư và Phòng Thương mại và Công nghiệp Việt Nam chi nhánh TP.HCM đã có nhiều nỗ lực nhằm đưa Luật Đầu tư, Luật Doanh nghiệp đến với các doanh nghiệp thông qua những hoạt động cụ thể ngay từ khi các luật này được ban hành. Đại diện Sở Kế hoạch và Đầu tư TP.HCM cho biết, TP.HCM là địa phương tập trung số lượng doanh nghiệp lớn với sức thu hút đầu tư hấp dẫn. Do đó, Luật Đầu tư, Luật Doanh nghiệp sẽ tác động lớn đến hoạt động sản xuất, kinh doanh của Thành phố. TP.HCM luôn đồng hành cùng doanh nghiệp, nhà đầu tư nhằm đưa những cải cách, đột phá nhiều giá trị của Luật Đầu tư, Luật Doanh nghiệp đi vào cuộc sống, tạo điều kiện tốt nhất cho các nhà đầu tư, doanh nghiệp.

V.Huyền

ngocthanh