Công tác thanh tra góp phần chống tiêu cực, tham nhũng

Đây là nhận định Phó Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc tại Hội nghị trực tuyến Sơ kết công tác thanh tra 6 tháng đầu năm 2015 và phương hướng, nhiệm vụ công tác 6 tháng cuối năm vừa được Thanh tra Chính phủ (TTCP) tổ chức.
Công tác thanh tra góp phần  chống tiêu cực, tham nhũng

Đây là nhận định Phó Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc tại Hội nghị trực tuyến Sơ kết công tác thanh tra 6 tháng đầu năm 2015 và phương hướng, nhiệm vụ công tác 6 tháng cuối năm vừa được Thanh tra Chính phủ (TTCP) tổ chức. 

 

Theo Phó Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc, ngành thanh tra đã tập trung giải quyết nhiều vụ việc phức tạp, góp phần ổn định tình hình an ninh chính trị và trật tự xã hội. Bên cạnh đó, công tác thanh tra cũng góp phần chống quan liêu, tiêu cực, tham nhũng, thất thoát tài sản.

 

Cụ thể, liên quan đến công tác phòng, chống tham nhũng, ngành Thanh tra đã phát hiện 29 vụ, 58 đối tượng có hành vi tham nhũng và liên quan đến tham nhũng với số tiền 27,5 tỷ đồng, kiến nghị thu hồi 9,3 tỷ đồng; kiến nghị xử lý hành chính 9 cá nhân, kiến nghị xử lý hình sự 9 vụ. Cơ quan điều tra trong ngành Công an đã thụ lý điều tra 225 vụ, 600 bị can phạm tội về tham nhũng. 

 

Riêng trong lĩnh vực đầu tư xây dựng cơ bản, các bộ, ngành, địa phương đã tiến hành 434 cuộc thanh tra, kết thúc và ban hành 268 kết luận. Qua đó phát hiện vi phạm 1.057,8 tỷ đồng, 2,6 ha đất; kiến nghị thu hồi 128,8 tỷ đồng, 2,6 ha đất, kiến nghị xử lý khác 928,9 tỷ đồng; kiến nghị xử lý hành chính 124 tập thể, chuyển cơ quan điều tra xử lý 2 vụ. 

 

Các dạng thiếu sót, vi phạm chủ yếu trong lĩnh vực xây dựng cơ bản được TTCP nhận định là không thực hiện đầy đủ trình tự, thủ tục, thi công sai thiết kế, nghiệm thu, thanh, quyết toán không đúng thực tế thi công...

 

Đối với lĩnh vực quản lý, sử dụng đất đai, TTCP cũng cho biết, các bộ, ngành, địa phương đã tiến hành 210 cuộc thanh tra, kết thúc và ban hành 136 kết luận. Sau thanh tra phát hiện vi phạm trên 399,3 tỷ đồng, 635,7 ha đất; kiến nghị thu hồi 355,5 tỷ đồng, 361,3 ha đất. TTCP đánh giá, công tác quản lý đất đai ở nhiều địa phương còn để xảy ra nhiều thiếu sót, vi phạm như quy hoạch sử dụng đất thiếu tính khả thi, không đồng bộ; việc giao, cho thuê đất không đúng thẩm quyền, trình tự, thủ tục; lấn chiếm đất công để sử dụng; chuyển nhượng trái phép.

 

Về thanh tra, kiểm tra trách nhiệm thực hiện pháp luật về giải quyết khiếu nại, tố cáo và phòng, chống tham nhũng, TTCP và thanh tra các bộ, ngành, địa phương đã triển khai 529 cuộc thanh tra, kiểm tra trách nhiệm thực hiện pháp luật về thanh tra, giải quyết khiếu nại, tố cáo và phòng, chống tham nhũng tại 1.078 cơ quan, đơn vị. 

 

Đặc biệt, một số đơn vị quan tâm triển khai có hiệu quả nội dung thanh tra trách nhiệm, được TTCP đánh giá rất cao là Bộ Kế hoạch và Đầu tư, Cơ quan Thanh tra Giám sát ngân hàng, các tỉnh Bắc Giang, Hải Dương...

Bích Khánh

ngocthanh