Công nghiệp hỗ trợ có vai trò như thế nào trong thu hút FDI?

Hiện tại các doanh nghiệp nước ngoài đang gặp phải không ít khó khăn trong việc mua linh kiện tại Việt Nam. Đây là một vấn đề lớn mà các nhà sản xuất nước ngoài tại Việt Nam phải đối mặt.
Công nghiệp hỗ trợ có vai trò như thế nào trong thu hút FDI?

Ông Atsusuke Kawada, Trưởng đại diện Tổ chức Xúc tiến thương mại Nhật Bản (JETRO) tại Hà Nội: 

IMG

Hiện tại các doanh nghiệp nước ngoài đang gặp phải không ít khó khăn trong việc mua linh kiện tại Việt Nam. Đây là một vấn đề lớn mà các nhà sản xuất nước ngoài tại Việt Nam phải đối mặt. Để Việt Nam có lợi thế hơn so với các quốc gia cạnh tranh trong lĩnh vực sản xuất - xuất khẩu, điều quan trọng là phải phát triển ngành công nghiệp hỗ trợ.

 

Ông Duangdej Yuaikwarmdee, Phó Giám đốc điều hành kiêm Tổng giám đốc Công ty Reed Tradex tại Việt Nam:
IMG
Cùng với các dòng đầu tư nước ngoài vào Việt Nam là sự gia tăng về nhu cầu phụ tùng công nghiệp trong nước. Điều này đòi hỏi các nhà công nghiệp Việt Nam cần có sự hiểu biết về những yếu tố thiết yếu ảnh hưởng đến sự phát triển của toàn nền công nghiệp.
Ông Bùi Huy Sơn, Cục trưởng Cục Xúc tiến thương mại thuộc Bộ Công Thương:
IMG
Để thực hiện thành công mục tiêu công nghiệp hóa - hiện đại hóa đất nước, Chính phủ Việt Nam đã xác định công nghiệp hỗ trợ là nền tảng đặc biệt quan trọng trong phát triển công nghiệp, tạo sự lan tỏa và thúc đẩy các ngành công nghiệp khác phát triển.
QV (thực hiện)

ngocthanh