Công bố định mức sử dụng vật liệu trong xây dựng

(BĐT) - Bộ Xây dựng vừa ban hành Quyết định Công bố định mức sử dụng vật liệu trong xây dựng để các cơ quan, tổ chức, cá nhân có liên quan sử dụng, tham khảo trong lập và quản lý chi phí đầu tư xây dựng công trình.
Theo Bộ Xây dựng, định mức sử dụng vật liệu trong xây dựng là định mức kinh tế - kỹ thuật quy định về mức hao phí của từng loại vật liệu để cấu thành nên một đơn vị khối lượng công tác xây dựng. Ảnh: Tường Lâm
Theo Bộ Xây dựng, định mức sử dụng vật liệu trong xây dựng là định mức kinh tế - kỹ thuật quy định về mức hao phí của từng loại vật liệu để cấu thành nên một đơn vị khối lượng công tác xây dựng. Ảnh: Tường Lâm

Theo Bộ Xây dựng, định mức sử dụng vật liệu trong xây dựng là định mức kinh tế - kỹ thuật quy định về mức hao phí của từng loại vật liệu để cấu thành nên một đơn vị khối lượng công tác xây dựng (1m3 tường xây gạch, 1m2 lát gạch...) hoặc một loại cấu kiện hay kết cấu xây dựng phù hợp với yêu cầu kỹ thuật, tiêu chuẩn, quy phạm thiết kế - thi công. Định mức sử dụng vật liệu trong xây dựng được sử dụng, tham khảo làm cơ sở để lập định mức dự toán xây dựng công trình, lập kế hoạch và quản lý vật liệu xây dựng công trình.

Cũng theo hướng dẫn của Bộ Xây dựng, đối với các loại cấu kiện và kết cấu xây dựng chưa được định mức vật liệu trong Bộ định mức sử dụng vật liệu hoặc định mức đã có nhưng không phù hợp với điều kiện cụ thể của công trình, dự án thì chủ đầu tư, tổ chức tư vấn thiết kế và các nhà thầu thi công căn cứ vào tài liệu thiết kế công trình, các quy chuẩn, tiêu chuẩn quy phạm thiết kế - thi công hiện hành... xác định loại vật liệu và thống nhất mức tiêu hao vật liệu phù hợp với công trình xây dựng.    

Việt Thắng