Công bố Báo cáo tăng trưởng, chuyển dịch cơ cấu và thay đổi trong nông thôn Việt Nam

Ngày 5/8, tại Hà Nội, Viện Nghiên cứu Quản lý Kinh tế Trung ương (CIEM) thuộc Bộ Kế hoạch và Đầu tư phối hợp với Trường Đại học Copenhagen (Đan Mạch) tổ chức Hội thảo công bố Báo cáo “Tăng trưởng, chuyển dịch cơ cấu
Công bố Báo cáo tăng trưởng,  chuyển dịch cơ cấu và thay đổi trong nông thôn Việt Nam

Ngày 5/8, tại Hà Nội, Viện Nghiên cứu Quản lý Kinh tế Trung ương (CIEM) thuộc Bộ Kế hoạch và Đầu tư phối hợp với Trường Đại học Copenhagen (Đan Mạch) tổ chức Hội thảo công bố Báo cáo “Tăng trưởng, chuyển dịch cơ cấu và thay đổi trong nông thôn Việt Nam: Sự trỗi dậy của con rồng mới nổi”. 

 

Theo đại diện CIEM, Báo cáo nhằm đưa ra bức tranh tổng thể của nông thôn Việt Nam cũng như tác động về những thay đổi của hộ gia đình và khả năng tiếp cận của các hộ như: nguồn vốn, lao động, đất đai của nông thôn Việt Nam. Đây cũng sẽ là tài liệu nghiên cứu cho các nhà hoạch định chính sách về kế hoạch phát triển kinh tế nông thôn. 

 

Báo cáo dài 409 trang dựa trên kết quả của 5 vòng điều tra tiếp cận nguồn lực của hộ gia đình nông thôn Việt Nam từ năm 2006 đến năm 2014 với việc điều tra lặp lại 2.162 hộ gia đình tại 12 tỉnh của Việt Nam gồm: Hà Tây (cũ), Nghệ An, Khánh Hòa, Lâm Đồng, Đắc Lắc, Đắc Nông, Lào Cai, Điện Biên, Lai Châu, Phú Thọ, Quảng Nam và Long An. Trên cơ sở đó, Báo cáo đưa ra bức tranh toàn diện về tác động của tiếp cận nguồn lực hộ gia đình nông thôn tới thị trường đất đai, lao động và vốn; cũng như tác động của các chính sách đối với tăng trưởng, bất bình đẳng và giảm nghèo ở cấp độ làng xã ở Việt Nam, bao gồm cả việc phân bổ thành quả và mất mát từ tăng trưởng kinh tế.

T.H  

ngocthanh