Công bố 32 đồ án quy hoạch khu kinh tế, khu công nghiệp tại Thanh Hóa

Tính đến hết tháng 6/2015, Ban quản lý Khu kinh tế Nghi Sơn (KKTNS), tỉnh Thanh Hóa đã hoàn thành, công bố 32 đồ án quy hoạch tại KKT và các khu công nghiệp (KCN) trên địa bàn Tỉnh.
Công bố 32 đồ án quy hoạch khu kinh tế, khu công nghiệp tại Thanh Hóa

Tính đến hết tháng 6/2015, Ban quản lý Khu kinh tế Nghi Sơn (KKTNS), tỉnh Thanh Hóa đã hoàn thành, công bố 32 đồ án quy hoạch tại KKT và các khu công nghiệp (KCN) trên địa bàn Tỉnh.

 

Trong đó, có 1 đồ án quy hoạch chung; 1 đồ án điều chỉnh, bổ sung quy hoạch phát triển các KCN tỉnh Thanh Hóa đến năm 2020; 1 đồ án điều chỉnh, mở rộng KKTNS; 29 đồ án quy hoạch chi tiết các khu chức năng trong KKT và các KCN. 

 

Hiện nay, Ban quản lý KKTNS đang tiếp tục lập và trình duyệt 11 đồ án quy hoạch chi tiết các khu chức năng trong KKT và các KCN. Cùng với việc lập quy hoạch, Ban quản lý KKTNS cũng đã phối hợp với chính quyền các địa phương trong Tỉnh tăng cường công tác quản lý quy hoạch tại KKT và các KCN. 

 

Tuy nhiên, bên cạnh những kết quả đạt được, tại một số KKT, KCN của Tỉnh này vẫn còn nhiều bất cập như công tác phối hợp quản lý quy hoạch chưa nhịp nhàng, các mốc giới hạn quy hoạch chi tiết các khu chức năng sau khi cắm và công bố đã bị tháo dỡ hoặc bị đập phá; việc xây dựng trái phép, vi phạm quy hoạch trên các tuyến đường trục chính liên quan đến các KKT, KCN vẫn còn diễn biến phức tạp…

BK - XQ

 

ngocthanh