Con số ấn tượng

19.517 tỷ đồng là số vốn đầu tư ngoài ngành chưa được thoái vốn của các tập đoàn, tổng công ty nhà nước tính đến hết quý I/2015. Đây là số liệu của Bộ Tài chính tại Báo cáo
Con số ấn tượng

19.517 tỷ đồng là số vốn đầu tư ngoài ngành chưa được thoái vốn của các tập đoàn, tổng công ty nhà nước tính đến hết quý I/2015. Đây là số liệu của Bộ Tài chính tại Báo cáo việc đẩy mạnh cổ phần hóa, tái cơ cấu doanh nghiệp nhà nước vừa được gửi đến các đại biểu Quốc hội.

 

Theo Báo cáo, tính tại thời điểm tháng 11/2011, tổng giá trị đầu tư vào 5 lĩnh vực nhạy cảm (bao gồm bất động sản, chứng khoán, tài chính - ngân hàng, bảo hiểm và quỹ đầu tư) mà các tập đoàn, tổng công ty nhà nước cần phải thoái vốn là 23.325 tỷ đồng. Qua 3 năm thực hiện thoái vốn, số dư chưa thoái vốn tại thời điểm ngày 31/12/2014 là 22.362 tỷ đồng. Trong quý I/2015, thoái thêm được 2.807 tỷ đồng, thu được 3.206 tỷ đồng, số vốn còn phải thoái trong 9 tháng cuối năm 2015 là 19.517 tỷ đồng.

IMG

Đánh giá chung về kết quả thực hiện tái cơ cấu, cổ phần hóa và thoái vốn, Bộ trưởng Bộ Tài chính Đinh Tiến Dũng nhận định, tiến độ cổ phần hóa giai đoạn 2011 - 2012 còn chậm nhưng đến năm 2013 và năm 2014 đã nhanh hơn. Trong giai đoạn 2011 - 2013, các tập đoàn kinh tế, tổng công ty nhà nước thực hiện thoái vốn còn hạn chế, nhiều đơn vị chưa thực hiện được hoặc thực hiện chưa có hiệu quả công tác thoái vốn do vướng mắc trong cơ chế thực hiện nhưng đến năm 2014 và quý I/2015 đã có chuyển biến.

V. Thắng 

ngocthanh