Con số ấn tượng

74 là số tuyến xe buýt của TP. Hà Nội có trợ giá trong tổng số 91 tuyến xe buýt đang hoạt động trên địa bàn Thành phố. Theo báo cáo của Sở Giao thông vận tải TP. Hà Nội
Con số ấn tượng

74 là số tuyến xe buýt của TP. Hà Nội có trợ giá trong tổng số 91 tuyến xe buýt đang hoạt động trên địa bàn Thành phố. Theo báo cáo của Sở Giao thông vận tải TP. Hà Nội, Thành phố hiện có 91 tuyến xe buýt đang hoạt động với tổng số 1.480 xe buýt, trong đó có 74 tuyến có trợ giá, 9 tuyến không trợ giá, 8 tuyến kế cận. 

 

IMG

Sở Giao thông vận tải TP. Hà Nội cho rằng, nhờ công tác xã hội hóa đầu tư vận tải hành khách công cộng bằng xe buýt phát huy hiệu quả, nên đã thu hút thêm được các doanh nghiệp tham gia đầu tư vận tải bằng xe buýt, qua đó giảm chi phí trợ giá từ ngân sách, mở rộng vùng phục vụ và nâng cao chất lượng hoạt động vận tải. Tuy nhiên, Sở Giao thông vận tải TP. Hà Nội cũng nhận định, hiện nay số lượng xe buýt được trợ giá trên địa bàn Thành phố vẫn còn khá cao so với các tỉnh, thành phố khác.

Trần Nam

ngocthanh