Con số ấn tượng

1.009.398 tỷ đồng (khoảng 48 tỷ USD) là tổng nhu cầu vốn cho đầu tư phát triển hạ tầng giao thông của Việt Nam trong giai đoạn từ 2016 - 2020, trong khi đó, vốn ngân sách nhà nước chỉ có thể thu xếp là 376.000 tỷ đồng.
Con số ấn tượng

1.009.398 tỷ đồng (khoảng 48 tỷ USD) là tổng nhu cầu vốn cho đầu tư phát triển hạ tầng giao thông của Việt Nam trong giai đoạn từ 2016 - 2020, trong khi đó, vốn ngân sách nhà nước chỉ có thể thu xếp là 376.000 tỷ đồng. Điều này cho thấy, để đáp ứng nhu cầu đầu tư phát triển hạ tầng giao thông, ngoài việc trông chờ vào ngân sách, ngành giao thông cần phải đẩy mạnh huy động các nguồn vốn khác trên thị trường, đặc biệt là huy động vốn từ khu vực tư nhân.

IMG

Theo nhiều chuyên gia kinh tế, tỷ lệ vốn đầu tư vào ngành giao thông so với GDP của Việt Nam cao hơn rất nhiều so với các nước trong khu vực và trên thế giới. Theo số liệu của Ủy ban Kinh tế - Xã hội châu Á - Thái Bình Dương thuộc Liên hợp quốc (UNESCAP), trong năm 2003, lượng vốn đầu tư vào ngành giao thông tại Việt Nam tương đương 6% GDP, trong khi Trung Quốc, Thái Lan và Nga chỉ khoảng 4%, Hàn Quốc là 3% và các nước khác chưa đến 2%. 

 

Còn theo thống kê của Quỹ Tiền tệ quốc tế (IMF), tổng vốn đầu tư cho hạ tầng giao thông của 13 nước vùng châu Á - Thái Bình Dương năm 2010 chỉ có 360 tỷ USD, tương đương 1,5% GDP, trong khi con số này của Việt Nam vào năm 2010 tương đương với mức 4,4% GDP.

Thanh Tú (tổng hợp)

ngocthanh