Còn nhiều trở ngại trong phát triển giao thông nông thôn

Theo Bộ Giao thông vận tải (GTVT), hiện vẫn còn khá nhiều trở ngại trong phát triển giao thông nông thôn (GTNT), trong đó, có hạn chế về công tác quản lý nhà nước, năng lực chuyên môn của cán bộ
Còn nhiều trở ngại trong phát triển giao thông nông thôn

Theo Bộ Giao thông vận tải (GTVT), hiện vẫn còn khá nhiều trở ngại trong phát triển giao thông nông thôn (GTNT), trong đó, có hạn chế về công tác quản lý nhà nước, năng lực chuyên môn của cán bộ và có cả nguyên nhân về sự chậm trễ trong việc đưa ra các chủ trương, biện pháp thu hút nguồn vốn ngoài ngân sách để phát triển GTNT.  

 

Về hạn chế trong công tác quản lý nhà nước đối với GTNT ở các địa phương, Bộ GTVT cho biết, bộ máy tổ chức tham mưu giúp việc và biên chế có chuyên môn về giao thông ở cấp huyện vẫn thiếu về số lượng và đa số hạn chế về chuyên môn và kinh nghiệm. Tại nhiều địa phương, Sở GTVT là cơ quan quản lý nhà nước về GTVT trên địa bàn, nhưng chưa đủ nhân lực để thường xuyên hướng dẫn, kiểm tra và hỗ trợ hiệu quả cho cấp huyện, cấp xã về phát triển và bảo trì đường GTNT. 

 

Chính vì hạn chế về năng lực chuyên môn của cán bộ giao thông cấp huyện, cấp xã cho nên ở một số địa phương đã không thực hiện tốt công tác thiết kế, xây dựng, khai thác và bảo trì hệ thống cầu đường GTNT, dẫn đến một số vụ tai nạn (ví dụ như vụ sập cầu treo Chu Va tại tỉnh Lai Châu). Qua đợt tổng rà soát các cầu treo dân sinh trên cả nước vào quý I/2014, Bộ GTVT đã phát hiện 127 cầu mất an toàn phải dừng khai thác, 807 cầu phải sửa chữa khẩn cấp trong tổng số 2.299 cầu treo dân sinh trên cả nước. 

 

Cùng với đó, ý thức chấp hành của người dân tham gia giao thông và những tồn tại khác cũng trực tiếp ảnh hưởng đến an toàn tại các tuyến đường GTNT. Nhiều nơi chính quyền cơ sở ngại đấu tranh với các hành vi xâm hại kết cấu hạ tầng giao thông (vẫn còn nhiều hiện tượng khai thác cát làm sạt lở nền đường, móng công trình giao thông; xả thải nước ra đường, tập kết vật liệu xây dựng và hàng hóa trên đường; vi phạm hành lang an toàn đường bộ, đường sắt...). 

 

Ngoài ra, tình trạng xe quá khổ, quá tải, xe hết niên hạn sử dụng tham gia giao thông trên đường GTNT vẫn còn rất nhiều. Tồn tại này ngoài việc phá hoại hệ thống cầu, đường và kết cấu hạ tầng còn dẫn đến nhiều vụ sập cầu, cống gây hậu quả nghiêm trọng, ảnh hưởng đến an toàn giao thông khu vực nông thôn.

 

Đặc biệt, theo Bộ GTVT, hiện nay, vốn và các nguồn lực khác cho GTNT còn rất hạn chế, nhất là tại các tỉnh trung du, miền núi (có nơi chỉ tiêu cứng hóa nội đồng đến nay chưa đạt 1% như tỉnh Sơn La...); nhiều nơi chưa có các giải pháp mạnh mẽ để hoàn thành công tác xây dựng và quản lý GTNT; một số địa phương cũng chưa chủ động đẩy mạnh xã hội hóa và các hình thức tạo nguồn vốn dành cho GTNT.

BK

ngocthanh