Còn nhiều nợ xấu vẫn chưa được thống kê

Đây là nhận định của ông Tomoyuki Kimura, Giám đốc Ngân hàng Phát triển châu Á (ADB) tại Việt Nam khi nhận định về vấn đề nợ xấu của Việt Nam tại buổi họp báo công bố Báo cáo Triển vọng Phát triển châu Á (ADO) 2015 được ADB tổ chức mới đây.
Còn nhiều nợ xấu vẫn chưa được thống kê

Đây là nhận định của ông Tomoyuki Kimura, Giám đốc Ngân hàng Phát triển châu Á (ADB) tại Việt Nam khi nhận định về vấn đề nợ xấu của Việt Nam tại buổi họp báo công bố Báo cáo Triển vọng Phát triển châu Á (ADO) 2015 được ADB tổ chức mới đây.

 

Theo Báo cáo, cuối năm 2014, Ngân hàng Nhà nước đã cập nhật tỷ lệ nợ xấu của hệ thống các tổ chức tín dụng tại Việt Nam (tính đến ngày 31/12/2014) là 3,25%. Tuy nhiên, các chuyên gia của ADB cho rằng, con số này chỉ dựa trên tập hợp các báo cáo của các tổ chức tín dụng, chứ chưa phải là con số được thống kê một cách chi tiết. Mặt khác, cũng có nhiều nợ xấu đã được chuyển từ ngân hàng thương mại sang các công ty mua nợ xấu (Công ty Quản lý Tài sản Việt Nam – VAMC đã mua lại từ các ngân hàng khoảng 5,8 tỷ USD nợ xấu vào cuối năm 2014). ADB nhận định, đây là một trong những nỗ lực của Chính phủ Việt Nam nhằm lành mạnh hóa hệ thống ngân hàng đang yếu kém do các bản cân đối kế toán xấu và không đủ vốn. 

 

Tiến trình lành mạnh hóa khu vực ngân hàng đang từng bước đạt được tiến bộ thông qua việc khuyến khích sáp nhập và Nhà nước mua lại nợ xấu của các ngân hàng thương mại. Tuy nhiên, về lâu dài, ADB cho rằng, phía Việt Nam phải xây dựng lộ trình giải quyết vấn đề nợ xấu, các ngân hàng thương mại phải tìm cách tăng được lượng vốn, đảm bảo được nguồn vốn dự phòng của mình khi nợ xấu trong tương lai có thể quay lại bất cứ lúc nào. 

 

Trong ngắn hạn, ông Dominic Mellor, chuyên gia kinh tế quốc gia của ADB, cho rằng, Việt Nam cần ưu tiên tăng cường hệ thống ngân hàng và vạch ra chiến lược rõ ràng để giải quyết vấn đề nợ xấu. Tăng trưởng kinh tế cũng sẽ thúc đẩy nhờ các luật mới hướng dẫn việc thoái vốn khỏi các doanh nghiệp nhà nước và tăng cường cổ phần hóa các doanh nghiệp này.  

 

Theo ADB, doanh nghiệp nhà nước là yếu tố không thể tách khỏi việc cải cách nền tài chính, bởi nợ xấu trong các ngân hàng thương mại có phần đóng góp rất lớn từ nợ xấu của các doanh nghiệp nhà nước. Do đó, vấn đề tiếp cận tín dụng của các ngân hàng thương mại cần phải tạo ra sự công bằng, nếu doanh nghiệp nhà nước được “ưu ái” thì sẽ rút đi cơ hội cho các doanh nghiệp tư nhân. 

 

Ông Tomoyuki Kimura chia sẻ: “Với tư cách là một ngân hàng, ADB không thể đáp ứng được tất cả các nhu cầu đầu tư cho phát triển của tất cả các chính phủ, nhưng ADB sẽ nỗ lực hoạt động để hỗ trợ cho các dự án phù hợp với các yêu cầu của ADB đưa ra. Tuy nhiên, bên cạnh hỗ trợ vốn, ADB còn mang lại những tri thức và tạo chất xúc tác để dự án của các chính phủ thu hút được nhiều nguồn vốn khác ngoài vốn của ADB”.

 H.B

ngocthanh