Cổ phần hóa Công ty TNHH MTV Phát triển hạ tầng KCN Chu Lai

Công ty TNHH MTV Phát triển hạ tầng khu công nghiệp (KCN) Chu Lai sẽ cổ phần hóa (CPH) trong năm nay. Đây là ý kiến chỉ đạo của ông Trần Đình Tùng, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Nam với Lãnh đạo Công ty này và một số đơn vị liên quan.
Cổ phần hóa Công ty TNHH MTV Phát triển hạ tầng KCN Chu Lai

Công ty TNHH MTV Phát triển hạ tầng khu công nghiệp (KCN) Chu Lai sẽ cổ phần hóa (CPH) trong năm nay. Đây là ý kiến chỉ đạo của ông Trần Đình Tùng, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Nam với Lãnh đạo Công ty này và một số đơn vị liên quan.

Ông Trần Đình Tùng giao Ban Quản lý Khu kinh tế mở Chu Lai - Trưởng ban Ban Chỉ đạo CPH Công ty TNHH MTV Phát triển hạ tầng KCN Chu Lai chịu trách nhiệm phối hợp với Sở Tài chính Quảng Nam - Thường trực Ban Đổi mới và Phát triển doanh nghiệp nhà nước Tỉnh hướng dẫn, chỉ đạo Công ty tập trung kiểm kê tài sản, đối chiếu công nợ, chọn đơn vị tư vấn xác định giá trị doanh nghiệp, chọn nhà đầu tư chiến lược, xây dựng phương án CPH... và thẩm định, trình UBND Tỉnh phê duyệt để Công ty thực hiện các bước CPH theo tiến độ.

Chủ tịch Hội đồng thành viên, Ban Giám đốc Công ty TNHH MTV Phát triển hạ tầng KCN Chu Lai được giao nhiệm vụ chỉ đạo các bộ phận liên quan tổ chức kiểm kê tài sản, đối chiếu công nợ, ký hợp đồng thuê đơn vị tư vấn xác định giá trị doanh nghiệp, xây dựng phương án CPH,... báo cáo Ban Chỉ đạo CPH và xử lý, giải quyết các vấn đề liên quan đến công việc CPH doanh nghiệp.

Được biết, Công ty TNHH MTV Phát triển hạ tầng KCN Chu Lai, Quảng Nam, tiền thân là Công ty Phát triển hạ tầng KCN Chu Lai, hoạt động theo mô hình đơn vị sự nghiệp có thu, sau đó đơn vị này hoạt động theo mô hình doanh nghiệp và đã thu hút đầu tư khá tốt, cơ bản lấp đầy KCN Bắc Chu Lai giai đoạn 1.

Theo phương án sắp xếp, chuyển đổi doanh nghiệp 100% vốn nhà nước thuộc UBND tỉnh Quảng Nam, giai đoạn 2011 - 2015 đã được Thủ tướng Chính phủ phê duyệt, tỉnh Quảng Nam duy trì 4 doanh nghiệp 100% vốn nhà nước, gồm: Công ty TNHH MTV Xổ số kiến thiết Quảng Nam; Công ty TNHH MTV Khai thác thủy lợi Quảng Nam; Công ty TNHH MTV Nông lâm nghiệp Quyết Thắng và Công ty TNHH MTV Lâm nghiệp Phước Sơn Quảng Nam. Có 4 công ty TNHH MTV sẽ CPH, Nhà nước giữ trên 50% vốn điều lệ, trong đó có: Công ty TNHH MTV Phát triển hạ tầng KCN Chu Lai; Công ty TNHH MTV Đầu tư và Phát triển Kỳ Hà - Chu Lai Quảng Nam; Công ty TNHH MTV Công trình công cộng Hội An và Môi trường đô thị Quảng Nam…

BK

ngocthanh