Cổ phần hóa 7 doanh nghiệp thuộc Tổng công ty Đường sắt Việt Nam

Thứ trưởng Bộ Giao thông vận tải (GTVT) Nguyễn Hồng Trường vừa ký các quyết định phê duyệt phương án cổ phần hóa (CPH) 7 doanh nghiệp thuộc Tổng công ty Đường sắt Việt Nam.
Cổ phần hóa 7 doanh nghiệp thuộc Tổng công ty Đường sắt Việt Nam

Thứ trưởng Bộ Giao thông vận tải (GTVT) Nguyễn Hồng Trường vừa ký các quyết định phê duyệt phương án cổ phần hóa (CPH)  7 doanh nghiệp thuộc Tổng công ty Đường sắt Việt Nam.

IMG

Công ty Vận tải đường sắt Hà Nội là một trong 7 doanh nghiệp thuộc Tổng công ty Đường sắt Việt Nam chuẩn bị được cổ phần hóa. Ảnh: Nhã Chi

Cụ thể, các công ty TNHH MTV được phê duyệt phương án CPH gồm: Vận tải đường sắt Sài Gòn, Vận tải đường sắt Hà Nội, Thông tin tín hiệu đường sắt Sài Gòn, Quản lý đường sắt Quảng Nam - Đà Nẵng, Quản lý đường sắt Quảng Bình, Quản lý đường sắt Phú Khánh, Xe lửa Dĩ An.

Bộ GTVT cho biết, sau năm 2015, Bộ sẽ chỉ còn 4 tổng công ty và 2 công ty trực thuộc do Nhà nước nắm giữ 100% vốn điều lệ, chủ yếu trong lĩnh vực cung ứng dịch vụ công ích, gồm các tổng công ty: Đường sắt Việt Nam, Quản lý bay Việt Nam, Bảo đảm an toàn hàng hải miền Bắc, Bảo đảm an toàn hàng hải miền Nam; Công ty Thông tin điện tử hàng hải Việt Nam và Nhà xuất bản Giao thông vận tải. 

 Theo ông Vũ Anh Minh, Vụ trưởng Vụ Quản lý doanh nghiệp thuộc Bộ GTVT, trong 9 tháng năm 2015, Bộ đã hoàn thành phê duyệt Danh sách CPH tại 28 doanh nghiệp, gồm 2 tổng công ty, 25 công ty con thuộc các tổng công ty, Bệnh viện Nam Thăng Long; phê duyệt thời điểm xác định giá trị doanh nghiệp, lựa chọn tư vấn xác định giá trị doanh nghiệp để CPH 26 doanh nghiệp (Tổng công ty Cửu Long, 24 công ty con thuộc Tổng công ty Đường sắt Việt Nam, Bệnh viện Nam Thăng Long); phê duyệt giá trị doanh nghiệp để CPH 28 doanh nghiệp gồm 21/24 công ty con thuộc Tổng công ty Đường sắt Việt Nam, 7/7 công ty con thuộc Tổng công ty Công nghiệp tàu thủy (SBIC).   

Ông Vũ Anh Minh cũng cho biết, các doanh nghiệp sau tái cơ cấu, CPH, thoái vốn đã có bước phát triển tốt do huy động được các nguồn lực xã hội, tình hình tài chính được cải thiện, năng lực, thiết bị được cải thiện, bổ sung, đặc biệt là công tác quản trị doanh nghiệp đã trở nên công khai, minh bạch. Trong đó, những doanh nghiệp nhà nước đã thoái toàn bộ vốn hoặc tỷ lệ vốn nhà nước còn nắm giữ thấp, dưới 35% vốn điều lệ thì có tốc độ phát triển tốt hơn, điển hình là Cienco 1, Cienco 4. 

Bích Khánh

ngocthanh