Cơ hội xúc tiến đầu tư tại Triển lãm thành tựu kinh tế - xã hội năm 2015

Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch (VHTT&DL) đã ban hành Quyết định số 2334/QĐ-BVHTTDL phê duyệt đề án Tổ chức Triển lãm thành tựu kinh tế - xã hội năm 2015.
Cơ hội xúc tiến  đầu tư tại Triển lãm thành tựu kinh tế - xã hội năm 2015

Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch (VHTT&DL) đã ban hành Quyết định số 2334/QĐ-BVHTTDL phê duyệt đề án Tổ chức Triển lãm thành tựu kinh tế - xã hội năm 2015. 

 

Theo đó, với diện tích trưng bày dự kiến khoảng 15.000 m2, Triển lãm sẽ được tổ chức tại Trung tâm Hội chợ Triển lãm Việt Nam (Hà Nội) trong thời gian tới. Nội dung trưng bày, giới thiệu chính của Triển lãm sẽ tập trung về những thành tựu nổi bật của công cuộc xây dựng đất nước trong 70 năm qua dưới sự lãnh đạo của Đảng và Nhà nước trên các lĩnh vực kinh tế - xã hội và văn hóa.

 

Cùng thời gian diễn ra Triển lãm cũng sẽ có nhiều hoạt động được tổ chức, như: Hội nghị thương mại, hội thảo xúc tiến đầu tư, các chương trình quảng cáo sản phẩm… do Ban Tổ chức Triển lãm và các đơn vị tham gia phối hợp thực hiện. 

 

Bộ VHTT&DL nhấn mạnh, thông qua sự kiện quan trọng này các doanh nghiệp cần tận dụng cơ hội để tổ chức những hoạt động thiết thực, nhằm giới thiệu chính sách mới, kêu gọi xúc tiến đầu tư, giới thiệu thương hiệu, sản phẩm… trong lĩnh vực du lịch.  

BK

ngocthanh