Cơ chế tài chính cho cao tốc Nội Bài-Lào Cai

(BĐT) - Phó Thủ tướng Chính phủ Hoàng Trung Hải vừa đồng ý tiếp tục giao Tổng công ty Đầu tư phát triển đường cao tốc Việt Nam (VEC) vay lại Khoản vay bổ sung nguồn vốn OCR cho Dự án Xây dựng đường cao tốc Nội Bài - Lào Cai

Phó Thủ tướng Chính phủ Hoàng Trung Hải vừa đồng ý tiếp tục giao Tổng công ty Đầu tư phát triển đường cao tốc Việt Nam (VEC) vay lại Khoản vay bổ sung nguồn vốn OCR cho Dự án Xây dựng đường cao tốc Nội Bài - Lào Cai trên cơ sở ký Hiệp định vay phụ với Bộ Tài chính theo điều kiện cam kết tại Hiệp định vay ký với Ngân hàng Phát triển châu Á (ADB), đảm bảo hoàn thành điều kiện giải ngân của Dự án.

Phó Thủ tướng giao Bộ Giao thông vận tải (GTVT) cân đối trong tổng số nguồn vốn đối ứng của Bộ để ưu tiên bố trí vốn cho Dự án, bao gồm Khoản vay gốc và Khoản vay bổ sung. Bộ GTVT có trách nhiệm chỉ đạoVEC tập trung nguồn lực ưu tiên trả nợ cho Dự án, đảm bảo không ảnh hưởng đến nghĩa vụ thanh toán các khoản vay đến hạn của các dự án khác do VEC đang quản lý.

Dự án cao tốc Nội Bài - Lào Cai có chiều dài 245km, đã hoàn thành và thông xe toàn tuyến trong năm 2014.            

 

Hải Bình

Tin liên quan