Cơ cấu kinh tế của TP.HCM chuyển dịch chưa thực sự bền vững

Mặc dù đạt được những kết quả tích cực trong chuyển dịch cơ cấu kinh tế và chuyển đổi mô hình tăng trưởng kinh tế, nhưng nhìn chung chất lượng tăng trưởng kinh tế của TP.HCM trong giai đoạn 2011 - 2015
Cơ cấu kinh tế của TP.HCM  chuyển dịch chưa thực sự bền vững

Mặc dù đạt được những kết quả tích cực trong chuyển dịch cơ cấu kinh tế và chuyển đổi mô hình tăng trưởng kinh tế, nhưng nhìn chung chất lượng tăng trưởng kinh tế của TP.HCM trong giai đoạn 2011 - 2015 chưa thực sự bền vững, năng lực cạnh tranh chưa cao; hàm lượng giá trị gia tăng còn thấp, tỷ lệ sản xuất gia công còn cao, sức cạnh tranh chưa nhiều; chưa có chính sách, giải pháp mang tính đột phá hỗ trợ chuyển dịch cơ cấu kinh tế.

 

Đây là đánh giá chung của UBND TP.HCM khi tổng kết Chương trình hỗ trợ chuyển dịch cơ cấu kinh tế, chuyển đổi mô hình tăng trưởng kinh tế Thành phố giai đoạn 2011 - 2015.

 

Còn nhiều hạn chế trong phát triển kết cấu hạ tầng đồng bộ

Nguyên nhân dẫn đến những hạn chế nêu trên được UBND Thành phố chỉ ra là do hệ thống hạ tầng nói chung và giao thông nói riêng chưa đồng bộ để đáp ứng yêu cầu phát triển kinh tế - xã hội của Thành phố. Nhiều công trình trọng điểm trong Chương trình, có đầu tư nhưng chưa đủ nguồn bố trí nên vẫn còn chưa kết nối hoàn chỉnh, hoặc thực hiện chưa đúng theo quy mô đề xuất, trong đó đáng chú ý là các công trình kết nối cảng, gắn kết khu chế xuất, khu công nghiệp, khu công nghệ cao và các tuyến vành đai, các tuyến cửa ngõ Thành phố… Hoạt động đầu tư vào lĩnh vực công nghiệp hỗ trợ, lĩnh vực dịch vụ logistics hỗ trợ cho xuất, nhập khẩu chưa phát triển, chưa thu hút được những doanh nghiệp có tiềm lực tài chính, sở hữu công nghệ tiên tiến vào đầu tư trên địa bàn, dẫn tới việc phụ thuộc nguồn nguyên liệu, phụ tùng, linh kiện…

IMG

Lĩnh vực dịch vụ logistics hỗ trợ cho xuất, nhập khẩu trên địa bàn TP.HCM chưa thu hút được những doanh nghiệp có tiềm lực tài chính, công nghệ vào đầu tư

 Ảnh: Nhã Chi

UBND Thành phố thẳng thắn nhìn nhận, công tác đầu tư xây dựng cơ bản nhìn chung vẫn chưa đáp ứng được nhu cầu ngày càng cao của Thành phố, do ảnh hưởng từ thu ngân sách nên Thành phố phải ưu tiên bố trí kế hoạch vốn cho các dự án, công trình chuyển tiếp có khả năng hoàn thành đưa vào sử dụng trong năm, vốn đối ứng cho các dự án ODA, các dự án khởi công mới cấp bách phải triển khai thực hiện trong năm; công tác bồi thường, giải phóng mặt bằng ở một số quận/huyện thực hiện còn chậm, gây ảnh hưởng đến tiến độ thực hiện dự án… Nhiều dự án chuẩn bị đầu tư nhưng chưa thể triển khai thực hiện vì chưa được giao kế hoạch vốn, dẫn đến kết cấu hạ tầng chưa hoàn thiện theo quy hoạch được duyệt, chưa đáp ứng được yêu cầu phát triển kinh tế - xã hội của Thành phố, chưa đáp ứng được yêu cầu phát triển đô thị bền vững, có tác động tiêu cực tới kết quả thực hiện những chỉ tiêu được giao.

 

Cần tạo lập môi trường cạnh tranh và kinh doanh thuận lợi

UBND TP.HCM đặt ra mục tiêu, trong giai đoạn 2016 - 2020, phấn đấu tốc độ tăng trưởng tổng sản phẩm nội địa (GRDP) bình quân hàng năm tăng từ 7,7 - 8%/năm; chuyển dịch cơ cấu theo đúng định hướng là dịch vụ - công nghiệp, xây dựng và nông nghiệp; cơ cấu kinh tế khu vực dịch vụ của GRDP vào năm cuối nhiệm kỳ chiếm từ 55 - 57%; tỷ trọng đóng góp của yếu tố năng suất các nhân tố tổng hợp (TFP) vào GRDP bình quân hàng năm từ 35% trở lên.

 

Để đạt được mục tiêu nêu trên, theo UBND TP.HCM, bên cạnh việc tăng cường công tác chỉ đạo điều hành, thì Thành phố cần thực hiện đồng bộ nhiều giải pháp, trong đó cần tạo lập môi trường cạnh tranh và kinh doanh thuận lợi, nâng cao năng lực cạnh tranh của Thành phố. Chẳng hạn như cải cách hành chính, đơn giản hóa các thủ tục hành chính trên các lĩnh vực quản lý nhà nước, trong đó ứng dụng công nghệ thông tin để giảm thời gian đi lại, giảm phiền hà cho doanh nghiệp, nhà đầu tư, đồng thời minh bạch quá trình xử lý hồ sơ và hoạt động của cơ quan quản lý nhà nước. Việc hỗ trợ doanh nghiệp phải được thực hiện thường xuyên để kịp thời lắng nghe, tháo gỡ khó khăn, vướng mắc cho cộng đồng doanh nghiệp, đồng thời xây dựng các chính sách nhằm đẩy mạnh sử dụng công nghệ và sản phẩm mới trong sản xuất và tiêu dùng để tiết kiệm năng lượng và bảo vệ môi trường.

 

Một giải pháp quan trọng nữa mà TP.HCM cần triển khai trong thời gian tới được UBND Thành phố xác định là phát triển đồng bộ kết cấu hạ tầng kỹ thuật, hạ tầng kinh tế - xã hội. Nhiệm vụ đặt ra là Thành phố sẽ tiếp tục triển khai di dời hệ thống cảng ra khỏi khu vực trung tâm Thành phố theo quy hoạch đã được phê duyệt; khẩn trương hoàn thiện hệ thống hạ tầng, đưa vào khai thác sử dụng cụm cảng Hiệp Phước; xây dựng đồng bộ kết cấu hạ tầng giao thông đô thị, trong đó ưu tiên đầu tư các công trình đáp ứng mục tiêu tăng trưởng của Thành phố; đẩy mạnh thu hút các nguồn lực đầu tư phát triển, ưu tiên đủ vốn để hoàn thành các dự án ưu tiên đầu tư được Thủ tướng Chính phủ phê duyệt… Bên cạnh đó, Thành phố cần chú trọng tái cấu trúc đầu tư công theo hướng tập trung nguồn vốn nhà nước vào các lĩnh vực trọng điểm, nâng cao hiệu quả sử dụng vốn nhà nước; rà soát, nghiên cứu bổ sung các cơ chế, chính sách đối với giá đất và huy động vốn từ mặt bằng của các doanh nghiệp trên địa bàn Thành phố.

Trần Nam

ngocthanh