Cơ bản hoàn thành kết nối Cơ chế một cửa quốc gia trong năm 2016

Văn phòng Chính phủ vừa có thông báo kết luận của Phó Thủ tướng Chính phủ Vũ Văn Ninh tại phiên họp lần thứ 5 Ban Chỉ đạo quốc gia về Cơ chế một cửa ASEAN và Cơ chế hải quan một cửa quốc gia.
Cơ bản hoàn thành kết nối Cơ chế  một cửa quốc gia trong năm 2016

Văn phòng Chính phủ vừa có thông báo kết luận của Phó Thủ tướng Chính phủ Vũ Văn Ninh tại phiên họp lần thứ 5 Ban Chỉ đạo quốc gia về Cơ chế một cửa ASEAN và Cơ chế hải quan một cửa quốc gia. 

 

Theo đó, Ban Chỉ đạo đưa ra mục tiêu trong 2 năm (2015 - 2016) đẩy nhanh tiến độ thực hiện và cơ bản hoàn thành kết nối Cơ chế một cửa quốc gia tới tất cả các bộ, ngành và áp dụng đối với toàn bộ các thủ tục hành chính có liên quan.

 

Ngoài ra, Ban Chỉ đạo yêu cầu các bộ, ngành áp dụng hồ sơ, chứng từ điện tử thay thế hồ sơ, chứng từ giấy, thực hiện dịch vụ công trực tuyến cấp độ 4 đối với các thủ tục hành chính thực hiện Cơ chế một cửa quốc gia; sẵn sàng thực hiện kết nối với các nước ASEAN, đến tháng 10/2015 phấn đấu kết nối với ít nhất 1 nước, chuẩn bị kết nối với các nước khác ngoài ASEAN.

 

Về thủ tục, kinh phí thực hiện Cơ chế một cửa quốc gia, Ban Chỉ đạo yêu cầu các bộ, đơn vị lựa chọn, chỉ định thầu Tập đoàn Viễn thông Quân đội thực hiện các dự án kết nối Cơ chế một cửa quốc gia. Trong tháng 6/2015, Bộ Tài chính trình Thủ tướng Chính phủ quyết định bổ sung kinh phí cho các bộ: Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, Y tế, Tài nguyên và Môi trường, Quốc phòng để thực hiện Cơ chế một cửa quốc gia. 

 

Trường hợp phát sinh nhu cầu bổ sung kinh phí cho các bộ, đơn vị khác để triển khai thực hiện Cơ chế một cửa quốc gia trong năm 2015, Bộ Tài chính chủ trì, phối hợp với cơ quan liên quan đề xuất, báo cáo Thủ tướng Chính phủ quyết định.

H.B

ngocthanh