Cơ bản hoàn thành 187/187 cầu treo dân sinh

Theo Tổng cục Đường bộ Việt Nam thuộc Bộ Giao thông vận tải, đến nay, 187/187 cầu treo dân sinh đảm bảo an toàn giao thông
Cơ bản hoàn thành 187/187 cầu treo dân sinh

Theo Tổng cục Đường bộ Việt Nam thuộc Bộ Giao thông vận tải, đến nay, 187/187 cầu treo dân sinh đảm bảo an toàn giao thông trên phạm vi 28 tỉnh miền núi đã cơ bản hoàn thành.

 

Bên cạnh đó, Tổng cục Đường bộ Việt Nam cũng cho biết về tiến độ của các cầu giai đoạn 2 thực hiện theo Chương trình “Nhịp cầu yêu thương”. Cụ thể, có 48 cầu được đầu tư xây dựng bằng nguồn vốn tài trợ của Chương trình này. Trong đó, có 21 nhà tài trợ đăng ký tài trợ xây dựng 46 cầu, với tổng số tiền là 251 tỷ đồng. Hiện có 4 cầu đã hoàn thành thi công, 30 cầu đang triển khai, 12 cầu đang hoàn thiện các thủ tục để triển khai. Dự kiến, từ nay đến ngày 15/9 sẽ triển khai toàn bộ số cầu thuộc Chương trình “Nhịp cầu yêu thương”.

BK

ngocthanh