Chuyển nhượng quyền khai thác cảng hàng không như thế nào?

Nguyên tắc chuyển nhượng quyền khai thác cảng hàng không là tất cả vai trò quản lý nhà nước không chuyển giao cho tư nhân. Nhà nước nắm giữ tất cả hoạt động liên quan đến đảm bảo an ninh - quốc phòng, quản lý bay,
Chuyển nhượng quyền khai thác  cảng hàng không như thế nào?

Ông Đinh La Thăng, Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải:

IMG

Nguyên tắc chuyển nhượng quyền khai thác cảng hàng không là tất cả vai trò quản lý nhà nước không chuyển giao cho tư nhân. Nhà nước nắm giữ tất cả hoạt động liên quan đến đảm bảo an ninh - quốc phòng, quản lý bay, quản lý vùng trời; chỉ nhượng quyền cung cấp dịch vụ những lĩnh vực mà không cần nắm giữ. Trong trường hợp cần thiết, Nhà nước có quyền trưng mua, trưng dụng tài sản của các doanh nghiệp để phục vụ mục tiêu đảm bảo an ninh - quốc phòng và theo đúng quy định tại Luật Trưng mua trưng dụng tài sản.

 

Nhà đầu tư có trách nhiệm tổ chức đảm bảo hoạt động vận hành khai thác, bảo trì kết cấu hạ tầng, kinh doanh, thực hiện kế hoạch đầu tư, nâng cấp kết cấu hạ tầng đang quản lý phù hợp với quy hoạch, tham gia đảm bảo an ninh - quốc phòng khi có yêu cầu của Nhà nước.

 

Khi chuyển nhượng, giá dịch vụ sẽ do Nhà nước quy định, cụ thể là Bộ Tài chính, còn việc xác định giá trị chuyển nhượng sẽ do một cơ quan độc lập, có thẩm quyền của Nhà nước thực hiện. Việc kêu gọi đầu tư sẽ được thực hiện công khai, minh bạch theo quy định. Trong trường hợp chỉ có một nhà đầu tư, buộc phải đàm phán; hai nhà đầu tư trở lên thì tổ chức đấu thầu theo quy định.

 

TS. Lê Đăng Doanh, chuyên gia kinh tế:

IMG
Lợi ích của việc chuyển nhượng quyền khai thác các cảng hàng không là Nhà nước sẽ thu được ngay một số vốn nhất định. Với số vốn đó, Nhà nước có thể tái đầu tư xây dựng các công trình hạ tầng, các cảng hàng không khác. Tuy nhiên, điều quan trọng trong việc chuyển nhượng quyền khai thác cảng hàng không là phải có khung pháp lý về việc tư nhân quản lý cảng hàng không một cách cụ thể và rõ ràng. Điều tiếp theo là phải tổ chức việc chuyển nhượng các cảng hàng không đó một cách công khai minh bạch, có sự cạnh tranh bình đẳng, tránh việc định giá không được khách quan và chính xác gây thiệt thòi cho Nhà nước. 
Trong chuyển nhượng khai thác cảng hàng không, một điều quan trọng nữa theo tôi là phải tránh việc chỉ định một đối tác nào đó thành người duy nhất được quyền mua cổ phần cảng hàng không. Nếu không xem xét kĩ có thể vô hình trung đã giao cảng hàng không – một sản phẩm quan trọng trong kết cấu hạ tầng vào tay tư nhân mà không có sự giám sát.
Q.M (thực hiện)

ngocthanh