Chuyển dự án Khu đô thị Xi măng Hải Phòng cho UBND TP. Hải Phòng

Theo chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Tấn Dũng tại cuộc họp Thường trực Chính phủ về dự án Khu đô thị Xi măng Hải Phòng, TP. Hải Phòng, Tổng công ty Công nghiệp xi măng Việt Nam không tiếp tục thực hiện dự án Khu đô thị Xi măng Hải Phòng tại phường Thượng Lý, quận Hồng Bàng, TP. Hải Phòng để tập trung cho hoạt động của ngành, nghề kinh doanh chính theo đúng chủ trương của Chính phủ. Tổng công ty này thực hiện thủ tục chuyển, trả lại dự án Khu đô thị Xi măng Hải Phòng cho UBND TP. Hải Phòng trong tháng 3 này.
Chuyển dự án Khu đô thị Xi măng Hải Phòng cho UBND TP. Hải Phòng

Theo chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Tấn Dũng tại cuộc họp Thường trực Chính phủ về dự án Khu đô thị Xi măng Hải Phòng, TP. Hải Phòng, Tổng công ty Công nghiệp xi măng Việt Nam không tiếp tục thực hiện dự án Khu đô thị Xi măng Hải Phòng tại phường Thượng Lý, quận Hồng Bàng, TP. Hải Phòng để tập trung cho hoạt động của ngành, nghề kinh doanh chính theo đúng chủ trương của Chính phủ. Tổng công ty này thực hiện thủ tục chuyển, trả lại dự án Khu đô thị Xi măng Hải Phòng cho UBND TP. Hải Phòng trong tháng 3 này.

 

Khu đô thị Xi măng Hải Phòng được xây dựng trên diện tích 79ha, với mức vốn đầu tư khoảng 29.000 tỷ đồng, do Công ty CP Đô thị Xi măng Hải Phòng (thuộc Tổng công ty Công nghiệp Xi măng Việt Nam) làm chủ đầu tư. Khi hoàn thành, Khu đô thị Xi măng Hải Phòng sẽ bảo đảm nơi ở cho 1.910 hộ dân cư mới và 1.300 hộ dân cũ có đất cho Dự án.

 

Thủ tướng Chính phủ yêu cầu UBND TP. Hải Phòng xem xét, quyết định lựa chọn nhà đầu tư mới theo thẩm quyền. Nhà đầu tư mới có trách nhiệm triển khai dự án Khu đô thị Xi măng Hải Phòng theo đúng quy định, bảo đảm chất lượng, hiệu quả và tiến độ.

 

Đồng thời, nhà đầu tư mới có trách nhiệm hoàn trả các chi phí cho Tổng công ty Công nghiệp Xi măng Việt Nam theo quy định; bố trí diện tích phù hợp trong khu vực Dự án để Tổng công ty Công nghiệp Xi măng Việt Nam xây dựng Nhà truyền thống, bảo tàng của ngành xi măng. 

Minh Hiếu

ngocthanh