Chuyển đổi hình thức đầu tư của dự án đầu tư bằng nguồn vốn đầu tư công

Dự án đầu tư bằng nguồn vốn ngân sách nhà nước và vốn trái phiếu chính phủ có thể được chuyển đổi thành dự án đầu tư theo hình thức đối tác công tư (PPP). Nội dung này được đề cập tại dự thảo Thông tư hướng dẫn thực hiện một số điều của Nghị định
Chuyển đổi hình thức đầu tư của dự án đầu tư bằng nguồn vốn đầu tư công

Dự án đầu tư bằng nguồn vốn ngân sách nhà nước và vốn trái phiếu chính phủ có thể được chuyển đổi thành dự án đầu tư theo hình thức đối tác công tư (PPP). Nội dung này được đề cập tại dự thảo Thông tư hướng dẫn thực hiện một số điều của Nghị định số 15/2015/NĐ-CP về đầu tư theo hình thức PPP vừa được Bộ Kế hoạch và Đầu tư đưa ra lấy ý kiến. 

IMG

Nhiều nhà đầu tư đang mong đợi các thông tư hướng dẫn thực hiện Nghị định số 15/2015/NĐ-CP về đầu tư theo hình thức đối tác công tư (PPP)

 Ảnh: Tất Tiên

Theo dự thảo Thông tư hướng dẫn thực hiện một số điều của Nghị định số 15/2015/NĐ-CP về đầu tư theo hình thức PPP, một dự án đầu tư bằng nguồn vốn ngân sách nhà nước và vốn trái phiếu chính phủ có thể được chuyển đổi thành dự án đầu tư theo hình thức PPP khi đảm bảo 3 điều kiện. Thứ nhất, dự án thuộc lĩnh vực đầu tư quy định tại Khoản 1 Điều 4 của Nghị định số 15/2015/NĐ-CP. Đó là các dự án xây dựng, cải tạo, vận hành, kinh doanh, quản lý công trình kết cấu hạ tầng, cung cấp trang thiết bị hoặc dịch vụ công như: công trình kết cấu hạ tầng giao thông vận tải, hệ thống chiếu sáng, hệ thống cung cấp nước sạch, nhà máy điện, công trình kết cấu hạ tầng y tế, đào tạo, dạy nghề, công trình kết cấu hạ tầng thương mại, khoa học và công nghệ, công trình kết cấu hạ tầng nông nghiệp, nông thôn…

 

Điều kiện thứ hai để thực hiện chuyển đổi là dự án đó phải có khả năng thu phí để hoàn vốn đầu tư; thu xếp được nguồn quỹ đất để thanh toán cho nhà đầu tư; hoặc có thể chuyển nhượng cho nhà đầu tư trong và ngoài nước thực hiện. 

 

Điều kiện thứ ba là dự án chuyển đổi phải đáp ứng các điều kiện theo quy định tại Khoản 1, Điều 15 của Nghị định số 15/2015/NĐ-CP. Đó là phù hợp với quy hoạch, kế hoạch phát triển ngành, vùng và kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội của địa phương; phù hợp với lĩnh vực đầu tư quy định; có khả năng thu hút và tiếp nhận nguồn vốn thương mại, công nghệ, kinh nghiệm quản lý của nhà đầu tư; có khả năng cung cấp sản phẩm, dịch vụ liên tục, ổn định, đạt chất lượng đáp ứng nhu cầu của người sử dụng; và phải có tổng vốn đầu tư từ 20 tỷ đồng trở lên (trừ dự án đầu tư theo hợp đồng O&M và dự án kết cấu hạ tầng nông nghiệp, nông thôn và dịch vụ phát triển liên kết sản xuất gắn với chế biến, tiêu thụ sản phẩm nông nghiệp).

 

Cũng theo dự thảo Thông tư, những dự án đáp ứng được yêu cầu có thể được chuyển đổi thực hiện theo hình thức hợp đồng BOT hoặc hợp đồng tương tự theo Nghị định số 15/2015/NĐ-CP đối với các dự án có khả năng giao cho nhà đầu tư tiếp tục xây dựng và kinh doanh công trình để thu hồi vốn đầu tư và lợi nhuận. Bên cạnh đó, có thể chuyển đổi thực hiện theo hình thức hợp đồng BT trong trường hợp các bộ, ngành, địa phương có khả năng thu xếp được quỹ đất giao cho nhà đầu tư thực hiện dự án khác để thu hồi vốn đầu tư, lợi nhuận.

 

Về phương án chuyển đổi, dự thảo Thông tư quy định, trường hợp chuyển đổi thực hiện theo hình thức hợp đồng BOT, bộ, ngành, địa phương xem xét lựa chọn 1 trong 2 phương án: rút toàn bộ vốn nhà nước đã đầu tư vào công trình, hoặc sử dụng toàn bộ hoặc một phần vốn của Nhà nước đã đầu tư tham gia thực hiện dự án (Nhà nước có thể rút một phần vốn đã đầu tư vào công trình).

 

Với phương án rút toàn bộ vốn nhà nước đã đầu tư vào công trình, thời gian thu hồi vốn và lợi nhuận của nhà đầu tư được tính trên cơ sở toàn bộ số vốn đầu tư xây dựng công trình (gồm phần vốn nhà đầu tư hoàn trả cho Nhà nước và phần vốn còn lại được thu xếp để tiếp tục đầu tư xây dựng công trình). Với phương án sử dụng toàn bộ hoặc một phần vốn của Nhà nước đã đầu tư tham gia thực hiện dự án, thời gian thu hồi vốn, lợi nhuận của nhà đầu tư được tính trên cơ sở phần vốn còn lại do nhà đầu tư thu xếp để hoàn thành công trình và phần vốn nhà đầu tư hoàn trả cho Nhà nước (nếu có).

 

Trường hợp dự án được chuyển đổi thực hiện theo hình thức hợp đồng BT, dự thảo Thông tư hướng dẫn phương án thực hiện tương tự như chuyển đổi thực hiện theo hình thức hợp đồng BOT.

 

Như vậy, cùng với các quy định pháp luật về việc lựa chọn đầu tư các dự án mới theo hình thức PPP, thì việc cho phép chuyển đổi các dự án đầu tư bằng nguồn vốn ngân sách nhà nước và vốn trái phiếu chính phủ sang dự án đầu tư theo hình thức PPP sẽ góp phần rất lớn trong việc giảm gánh nặng cho ngân sách nhà nước trong đầu tư phát triển.

 

Liên quan đến tình hình triển khai hướng dẫn thực hiện các dự án đầu tư theo hình thức PPP, cuối tháng 6 vừa qua, Ban Chỉ đạo nhà nước về đầu tư theo hình thức PPP đã nhóm họp và Phó Thủ tướng Chính phủ Hoàng Trung Hải kiêm Trưởng ban Ban Chỉ đạo đã yêu cầu sớm hoàn thiện khung pháp lý về PPP, trong đó nhấn mạnh việc xây dựng Thông tư hướng dẫn Nghị định số 15/2015/NĐ-CP, cũng như Thông tư liên tịch hướng dẫn việc quản lý và sử dụng nguồn vốn vay của Ngân hàng Phát triển châu Á, Quỹ Phát triển châu Á nhằm hỗ trợ chuẩn bị dự án đầu tư theo hình thức PPP. Tại Cuộc họp này, Phó Thủ tướng Hoàng Trung Hải đã giao Bộ Kế hoạch và Đầu tư xây dựng các thông tư hướng dẫn thực hiện một số điều của Nghị định số 15/2015/NĐ-CP, ban hành trong tháng 9/2015.

 

Đánh giá về sự cần thiết phải sớm ban hành Thông tư hướng dẫn thực hiện một số điều của Nghị định về PPP, nhiều nhà đầu tư cho rằng, việc sớm ban hành các Thông tư hướng dẫn để đảm bảo sự đồng bộ của chính sách có ý nghĩa rất quan trọng trong việc đưa Nghị định về PPP đi vào cuộc sống.

Q.M

ngocthanh