Chuẩn bị đầu tư xây dựng Trung tâm nghề cá khu vực tại Khánh Hòa

Thủ tướng Chính phủ vừa đồng ý chủ trương cho phép UBND tỉnh Khánh Hòa triển khai các công việc chuẩn bị đầu tư xây dựng Trung tâm nghề cá khu vực.
Chuẩn bị đầu tư xây dựng Trung tâm nghề cá khu vực tại Khánh Hòa

Thủ tướng Chính phủ vừa đồng ý chủ trương cho phép UBND tỉnh Khánh Hòa triển khai các công việc chuẩn bị đầu tư xây dựng Trung tâm nghề cá khu vực. UBND tỉnh Khánh Hòa chịu trách nhiệm toàn diện về việc lựa chọn chỉ định đơn vị tư vấn để lập quy hoạch, lập dự án đầu tư; đồng thời làm việc cụ thể với Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn để hoàn thiện thủ tục đầu tư theo quy định của Luật Đầu tư công và đưa vào Kế hoạch đầu tư công trung hạn 5 năm 2016 - 2020 để đầu tư.

 

Theo Chiến lược Phát triển thủy sản Việt Nam đến năm 2020, cả nước sẽ hình thành 5 trung tâm nghề cá ở các vùng kinh tế trọng điểm. Trong đó, Khánh Hòa được chọn là địa phương để xây dựng trung tâm nghề cá vùng Nam Trung Bộ. 

 

Về vấn đề này, Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn cho rằng, Khánh Hòa là địa phương hội tụ đủ 6 tiêu chí để xây dựng Trung tâm nghề cá khu vực như: điều kiện tự nhiên, vị trí địa lý; khả năng thu hút các nguồn lực, tạo sức hút về thị trường, gắn kết các khâu trong chuỗi làm tăng giá trị các sản phẩm thủy sản; thống nhất với các chính sách, chiến lược, quy hoạch phát triển...

Minh Hiếu

ngocthanh