Chuẩn bị đầu tư đoạn tuyến nối từ đường Võ Văn Kiệt đến đường cao tốc TP.HCM - Trung Lương

Xét đề nghị của UBND TP.HCM về đầu tư dự án Xây dựng đoạn tuyến nối từ đường Võ Văn Kiệt đến đường cao tốc TP.HCM - Trung Lương, cùng với ý kiến của các bộ, ngành liên quan, Thủ tướng Chính phủ vừa đồng ý về nguyên tắc cho phép UBND TP.HCM được thực hiện đầu tư Dự án theo hình thức hợp đồng BOT.
Chuẩn bị đầu tư đoạn tuyến nối  từ đường Võ Văn Kiệt đến đường  cao tốc TP.HCM - Trung Lương

Xét đề nghị của UBND TP.HCM về đầu tư dự án Xây dựng đoạn tuyến nối từ đường Võ Văn Kiệt đến đường cao tốc TP.HCM - Trung Lương, cùng với ý kiến của các bộ, ngành liên quan, Thủ tướng Chính phủ vừa đồng ý về nguyên tắc cho phép UBND TP.HCM được thực hiện đầu tư Dự án theo hình thức hợp đồng BOT. 

 

Thủ tướng lưu ý, việc đầu tư phải đảm bảo hiệu quả kinh tế - xã hội, phù hợp với quy định tại Nghị định số 15/2015/NĐ-CP ngày 14/2/2015 của Chính phủ về đầu tư theo hình thức đối tác công tư.

 

UBND TP.HCM phải căn cứ vào tính cấp bách của Dự án, quyết định áp dụng hình thức chỉ định nhà đầu tư thực hiện Dự án theo thẩm quyền và chỉ đạo thực hiện theo quy định hiện hành.

 T.K

ngocthanh