Chưa làm được nhiều trong tái cơ cấu hệ thống ngân hàng

Mặc dù đã đạt được những kết quả tích cực về ổn định thị trường tiền tệ, thanh khoản tốt, tăng trưởng tín dụng, nợ xấu từng bước được giải quyết…, nhưng nhiều chuyên gia kinh tế cho rằng, ngành ngân hàng
Chưa làm được nhiều  trong tái cơ cấu hệ thống ngân hàng

Mặc dù đã đạt được những kết quả tích cực về ổn định thị trường tiền tệ, thanh khoản tốt, tăng trưởng tín dụng, nợ xấu từng bước được giải quyết…, nhưng nhiều chuyên gia kinh tế cho rằng, ngành ngân hàng vẫn còn nhiều việc phải làm để tái cơ cấu và xử lý nợ xấu.

 

IMG

Ông Trần Du Lịch – Ủy viên Ủy ban Kinh tế của Quốc hội, Thành viên Hội đồng tư vấn chính sách tài chính, tiền tệ quốc gia: Hiện nay, trên thế giới, không có trường hợp ngân hàng trung ương tham gia vào “đánh du kích” can thiệp trực tiếp vào thị trường. Nhưng ở Việt Nam, nếu ngân hàng trung ương không làm như vậy thì không ai làm được. Nhưng không lẽ sẽ điều hành theo kiểu “đánh du kích” này mãi, bao giờ thì chấm dứt và quay về vai trò “chính quy” của ngân hàng trung ương? Để thúc đẩy và phục hồi nền kinh tế, đã đến lúc chúng ta cần bàn nghiêm túc vấn đề này.


Đạt được kết quả tích cực...…

Theo đánh giá của các chuyên gia, sau hơn 3 năm thực hiện tái cơ cấu, toàn hệ thống ngân hàng đã đạt được những kết quả tích cực. Cùng với mặt bằng lãi suất cho vay giảm mạnh, tín dụng cho nền kinh tế tăng trưởng nhanh dần đã góp phần quan trọng hỗ trợ sản xuất, kinh doanh phục hồi, thúc đẩy tăng trưởng kinh tế. Nợ xấu từng bước được giải quyết hiệu quả. 

 

IMG

Ông Trần Đình Thiên Viện trưởng Viện Kinh tế Việt Nam: Ngân hàng trung ương được sinh ra là để phục vụ thị trường và xã hội – đây mới đúng là bản chất của ngân hàng, nhưng hiện nay lại chuyển sang phục vụ Nhà nước là chính. Cái sai lớn nhất là sai về mặt chức năng, điều này tiềm ẩn nhiều nguy cơ rủi ro. Khi nền kinh tế rơi vào tình huống khẩn cấp thì ngân hàng trung ương thường có những giải pháp hành chính lấn át để “chữa cháy” cho thị trường, tuy nhiên giải pháp ngắn hạn này khiến cho thị trường tăng thêm tính bất ổn, bởi lãi suất, tỷ giá là những biến số lớn nhất gây nên bất ổn kinh tế. Về lâu dài, chúng ta không thể tái cơ cấu và xử lý nợ xấu theo kiểu “đánh cờ nước một” hay “rối đâu gỡ đấy”…...

Theo PGS.TS. Đặng Ngọc Đức – Viện trưởng Viện Ngân hàng và Tài chính thuộc Trường Đại học Kinh tế quốc dân, hơn 3 năm tái cơ cấu và đổi mới hệ thống ngân hàng ghi nhận 4 kết quả nổi bật là: giải quyết kịp thời vấn đề thiếu thanh khoản của hệ thống; sáng tạo và kiên quyết trong xử lý các tổ chức tín dụng yếu kém đảm bảo an toàn của hệ thống, hạn chế tới mức thấp nhất tổn thất và chi phí cho ngân sách nhà nước; tạo được nền tảng và trụ cột cho phát triển bền vững hệ thống ngân hàng thông qua cơ cấu toàn diện các tổ chức tín dụng hoạt động bình thường; sáng tạo và thành công trong xử lý nợ xấu với các biện pháp phù hợp với điều kiện của Việt Nam.

 

TS. Trương Văn Phước – Phó Chủ nhiệm Ủy ban Giám sát tài chính quốc gia cho rằng: “Bình oxy của hệ thống ngân hàng vào thời điểm trước khi tái cơ cấu là rất khó khăn. Nhưng bây giờ, các ngân hàng đã có thể thở bằng bình oxy của mình”.

 

...nhưng vẫn chưa làm được nhiều

Tuy nhiên, theo ông Trần Đình Thiên – Viện trưởng Viện Kinh tế Việt Nam, nhìn lại quá trình tái cơ cấu có thể thấy, việc tái cơ cấu hệ thống ngân hàng là rất khó khăn. Lúc đầu, chúng ta chỉ dự định làm trong 2 năm, nhưng đến nay đã hơn 3 năm nhưng kết quả đạt được vẫn chưa nhiều. 

Ông Trần Đình Thiên cho rằng, hiện tái cơ cấu ngành ngân hàng vẫn có 4 nhóm vấn đề còn ngổn ngang mà ngành ngân hàng phải xử lý. Thứ nhất là, nguy cơ hội chứng thành lập ngân hàng cổ phần, chuyển ngân hàng cổ phần nông thôn thành ngân hàng đô thị…, phát sinh nhiều vấn đề, mà ẩn đằng sau đó là sở hữu chéo. Thứ hai là, nền kinh tế áp dụng quá lâu mô hình tăng trưởng là dựa vốn tín dụng, dẫn tới tư tưởng đầu cơ chi phối. Thứ ba là ngân hàng gánh vác quá nhiều việc không phải của mình, trong đó có nhiệm vụ của Bộ Tài chính… Thứ tư là quá trình tái cơ cấu của hệ thống ngân hàng không thể đứng riêng lẻ, mà còn cần có sự hỗ trợ của các quá trình tái cơ cấu của các bộ phận, lĩnh vực khác của nền kinh tế.

Lê Xuân

 

ngocthanh