Chủ đầu tư dự án tại số 8B Lê Trực đã vi phạm pháp luật nghiêm trọng

Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Tấn Dũng đánh giá, việc vi phạm các quy định về quản lý quy hoạch kiến trúc, đầu tư xây dựng và quản lý trật tự xây dựng đô thị tại số 8B phố Lê Trực (Hà Nội)
Chủ đầu tư dự án tại số 8B Lê Trực đã vi phạm pháp luật nghiêm trọng

Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Tấn Dũng đánh giá, việc vi phạm các quy định về quản lý quy hoạch kiến trúc, đầu tư xây dựng và quản lý trật tự xây dựng đô thị tại số 8B phố Lê Trực (Hà Nội) là vụ việc vi phạm pháp luật nghiêm trọng. Vụ việc này là biểu hiện yếu kém về hiệu quả, hiệu lực quản lý nhà nước trong công tác quản lý quy hoạch và trật tự xây dựng đô thị. Do đó, Thủ tướng Chính phủ yêu cầu phải xử lý nghiêm theo đúng quy định của pháp luật đối với các sai phạm của chủ đầu tư Dự án và các tổ chức, cá nhân có liên quan.

Thủ tướng Chính phủ yêu cầu UBND TP. Hà Nội thực hiện rà soát, kiểm tra, đánh giá đúng các hành vi và mức độ vi phạm của Chủ đầu tư so với Giấy phép xây dựng đã cấp và thực hiện xử phạt nghiêm minh theo đúng pháp luật. Chủ đầu tư phải trình cơ quan có thẩm quyền phương án nêu thời gian cụ thể thực hiện việc khắc phục sai phạm. Việc phá dỡ phần công trình sai phạm phải bảo đảm các chỉ tiêu về chiều cao, mật độ xây dựng, quy mô diện tích, chức năng sử dụng theo đúng Giấy phép xây dựng đã cấp. Công trình sau khi cải tạo phải đáp ứng yêu cầu cảnh quan kiến trúc, phù hợp với các công trình xung quanh và bảo đảm các điều kiện an ninh, an toàn cho các hoạt động trong khu vực.

Thủ tướng Chính phủ yêu cầu trong tháng 11/2015, UBND Thành phố phải báo cáo về công tác tiến hành thanh tra công vụ, làm rõ trách nhiệm và xử lý nghiêm các tổ chức, cá nhân có liên quan để xảy ra vi phạm kéo dài và nghiêm trọng trật tự xây dựng đô thị tại Dự án số 8B Lê Trực theo đúng các quy định của pháp luật.

Ngoài ra, Thủ tướng Chính phủ cũng giao Bộ Xây dựng phối hợp với các bộ, ngành và địa phương rà soát, đề xuất sửa đổi các quy định về quản lý trật tự đô thị và thanh tra xây dựng để bảo đảm hiệu lực, hiệu quả quản lý trật tự xây dựng của các cấp chính quyền phường, quận và thành phố; các chế tài áp dụng phải bảo đảm yêu cầu cải cách hành chính, nhanh và hiệu quả.

T.Tuyết

ngocthanh