Chốt thời hạn giải phóng mặt bằng dự án Nâng cấp Quốc lộ 24 (Quảng Ngãi)

Thực hiện yêu cầu của Bộ Giao thông vận tải (GTVT) về việc điều chỉnh thời gian thực hiện dự án Nâng cấp, mở rộng Quốc lộ 24 (Km0 - Km8), UBND tỉnh Quảng Ngãi vừa yêu cầu UBND huyện Đức Phổ tập trung chỉ đạo các phòng, ban, phối hợp
Chốt thời hạn giải phóng mặt bằng dự án Nâng cấp Quốc lộ 24 (Quảng Ngãi)

Thực hiện yêu cầu của Bộ Giao thông vận tải (GTVT) về việc điều chỉnh thời gian thực hiện dự án Nâng cấp, mở rộng Quốc lộ 24 (Km0 - Km8), UBND tỉnh Quảng Ngãi vừa yêu cầu UBND huyện Đức Phổ tập trung chỉ đạo các phòng, ban, phối hợp với các đơn vị liên quan khẩn trương hoàn thành công tác giải phóng mặt bằng (GPMB) Dự án chậm nhất là ngày 30/9/2015. 

 

UBND tỉnh Quảng Ngãi nhấn mạnh, sau thời hạn này mà UBND huyện Đức Phổ vẫn không hoàn thành công tác bồi thường, GPMB và bàn giao mặt bằng để Sở GTVT Quảng Ngãi triển khai thi công và để Bộ GTVT hoàn tất thủ tục để kết thúc Dự án đưa vào khai thác sử dụng và thu hồi vốn còn lại, thì phần khối lượng còn lại chưa hoàn thành do ảnh hưởng của công tác GPMB sẽ do UBND Huyện bố trí từ nguồn kinh phí của Huyện để thực hiện. Đồng thời, phải xác định rõ trách nhiệm cụ thể của từng cá nhân, đơn vị có liên quan làm chậm trễ công tác GPMB để UBND Tỉnh xem xét, có hình thức xử lý phù hợp.

 BK

ngocthanh