Chọn nhà đầu tư máy CT Scanner tại Bệnh viện Nguyễn Đình Chiểu

(BĐT) - Bệnh viện Nguyễn Đình Chiểu (tỉnh Bến Tre) vừa thông báo lùi kế hoạch tổ chức lựa chọn nhà đầu tư Dự án Liên doanh liên kết lắp đặt máy CT Scanner 128 lát cắt tại Bệnh viện (hợp đồng BTO).
Ảnh minh họa: Internet
Ảnh minh họa: Internet

Theo đó, thời gian bắt đầu tổ chức lựa chọn nhà đầu tư được điều chỉnh từ quý IV/2018 sang quý I/2019. Loại hợp đồng được chiều chỉnh từ hợp đồng O&M (quản lý - chuyển giao) sang hợp đồng BTO (xây dựng - chuyển giao - kinh doanh).

Dự án có tổng vốn đầu tư là trên 27,45 tỷ đồng, trong đó vốn đầu tư Nhà nước tham gia thực hiện Dự án là trên 1,045 tỷ đồng. Thời gian thực hiện theo hợp đồng BTO dự kiến là 10 năm.

Minh Thông