Chính phủ chỉ đạo thực hiện quyết liệt các nhiệm vụ, giải pháp đã đề ra

Bộ Kế hoạch và Đầu tư chủ trì, phối hợp với các bộ, cơ quan, địa phương tổ chức triển khai có hiệu quả Luật Đầu tư công; đẩy mạnh đầu tư theo hình thức đối tác công - tư (PPP) và các hình thức đầu tư không sử dụng vốn nhà nước để huy động tối đa nguồn lực cho đầu tư phát triển kinh tế - xã hội. Đây chỉ đạo của Chính phủ tại Nghị quyết phiên họp Chính phủ thường kỳ tháng 2/2015.
Chính phủ chỉ đạo thực hiện quyết liệt các nhiệm vụ, giải pháp đã đề ra

Bộ Kế hoạch và Đầu tư chủ trì, phối hợp với các bộ, cơ quan, địa phương tổ chức triển khai có hiệu quả Luật Đầu tư công; đẩy mạnh đầu tư theo hình thức đối tác công - tư (PPP) và các hình thức đầu tư không sử dụng vốn nhà nước để huy động tối đa nguồn lực cho đầu tư phát triển kinh tế - xã hội. Đây chỉ đạo của Chính phủ tại Nghị quyết phiên họp Chính phủ thường kỳ tháng 2/2015.

IMG

Chính phủ yêu cầu từng bộ, ngành, địa phương tiếp tục có các giải pháp cụ thể, thiết thực để tháo gỡ khó khăn, tạo môi trường thuận lợi nhất cho phát triển sản xuất, kinh doanh

 Ảnh: Tất Tiên

 

Cũng theo Nghị quyết, Chính phủ yêu cầu các bộ, ngành, địa phương khẩn trương chỉ đạo quyết liệt, đồng bộ và thực hiện có hiệu quả các nhiệm vụ, giải pháp đã đề ra, cố gắng đạt và vượt các mục tiêu, chỉ tiêu theo kế hoạch. Từng bộ, ngành, địa phương cần tiếp tục có các giải pháp cụ thể, thiết thực để tháo gỡ khó khăn, tạo môi trường thuận lợi nhất cho phát triển sản xuất, kinh doanh đầu tư của doanh nghiệp; trong đó, trọng tâm là rà soát, hoàn thiện thể chế kinh tế thị trường, cải cách thủ tục hành chính trong các lĩnh vực thuế, hải quan, bảo hiểm xã hội, đất đai, xây dựng, tiếp cận điện, thành lập doanh nghiệp, phá sản doanh nghiệp…

 

Bên cạnh đó, nâng cao hiệu quả phối hợp giữa các cơ quan quản lý nhà nước trong việc thực hiện Đề án tổng thể Tái cơ cấu nền kinh tế và các đề án tái cơ cấu ngành, lĩnh vực đã được phê duyệt, nhất là đẩy nhanh tiến trình tái cơ cấu doanh nghiệp nhà nước giai đoạn 2014 - 2015, tập trung cổ phần hóa, thoái vốn ngoài ngành và nâng cao hiệu quả hoạt động của doanh nghiệp.

 

Chính phủ yêu cầu Ngân hàng Nhà nước tiếp tục điều hành chủ động, linh hoạt chính sách tiền tệ, phối hợp chặt chẽ với chính sách tài khóa để bảo đảm ổn định kinh tế vĩ mô, hỗ trợ sản xuất, xuất khẩu, thúc đẩy tăng trưởng kinh tế. Chỉ đạo ưu tiên vốn tín dụng để thúc đẩy sản xuất, kinh doanh có hiệu quả. Tiếp tục đẩy mạnh tái cơ cấu hệ thống các tổ chức tín dụng, kiên quyết sắp xếp, cơ cấu lại các tổ chức tín dụng yếu kém; phấn đấu đưa nợ xấu xuống dưới 3% vào cuối năm nay. Phối hợp với Bộ Tài chính, Bộ Kế hoạch và Đầu tư, Bộ Giao thông vận tải nghiên cứu đề xuất gói tín dụng cho đầu tư kết cấu hạ tầng giao thông. 

 

Bộ Công Thương thực hiện đồng bộ các biện pháp đẩy mạnh xuất khẩu; xây dựng các giải pháp về thị trường, xúc tiến thương mại, khai thác tối đa thị trường hiện có, phát triển thị trường mới, có tiềm năng để xuất khẩu các mặt hàng có giá trị gia tăng và kim ngạch cao… Bộ Giao thông vận tải chỉ đạo đẩy nhanh tiến độ thi công, hoàn thành, đưa vào sử dụng các công trình giao thông trọng điểm…

Thủy Dung

ngocthanh