Chia sẻ thông tin về FTA giữa Việt Nam và Liên minh Kinh tế Á - Âu

Hôm nay (ngày 7/7), tại Hà Nội, Hội thảo “Hiệp định Thương mại tự do Việt Nam - Liên minh Kinh tế Á - Âu: Nội dung cam kết - tác động tới doanh nghiệp Việt Nam” được tổ chức tại Hà Nội
Chia sẻ thông tin về FTA giữa Việt Nam và Liên minh Kinh tế Á - Âu

Hôm nay (ngày 7/7), tại Hà Nội, Hội thảo “Hiệp định Thương mại tự do Việt Nam - Liên minh Kinh tế Á - Âu: Nội dung cam kết - tác động tới doanh nghiệp Việt Nam” được tổ chức tại Hà Nội. Hội thảo do Phòng Thương mại và Công nghiệp Việt Nam (VCCI) phối hợp với Bộ Công Thương và Bộ Tài chính tổ chức.

 

Theo VCCI, Hiệp định Thương mại tự do Việt Nam - Liên minh Kinh tế Á - Âu (EEUVFTA) đã được ký kết vào cuối tháng 5 vừa qua. Việt Nam là đối tác ký FTA đầu tiên của Liên minh Kinh tế Á - Âu (EEU) và khu vực này hiện vẫn duy trì hàng rào thương mại cao với tất cả các nước còn lại trên thế giới. Do đó, một khi Hiệp định này có hiệu lực sẽ đem lại lợi thế cạnh tranh đặc biệt cho hàng hóa xuất khẩu của Việt Nam, nhóm duy nhất được hưởng ưu đãi thuế quan theo FTA khi xuất khẩu vào khu vực thị trường này. Việt Nam đang cần nhiều dự án đầu tư có công nghệ cao, có giá trị gia tăng lớn trong khi thị trường châu Âu lại có thể cung cấp những máy móc, thiết bị hiện đại; nguyên vật liệu có chất lượng phục vụ cho sản xuất các sản phẩm xuất khẩu có tính cạnh tranh cao.

 

Hội thảo này sẽ giúp cộng đồng doanh nghiệp Việt Nam nắm bắt đầy đủ nội dung Hiệp định để có thể khai thác tối đa những lợi ích và ưu đãi mà Hiệp định mang lại; đồng thời giúp cộng đồng doanh nghiệp nhận thức rõ những thách thức, khó khăn có thể phải đối mặt để chủ động ứng phó, xây dựng chiến lược phát triển dài hạn và tìm biện pháp để nâng cao năng lực cạnh tranh trong quá trình thực thi Hiệp định.

 

Tại Hội thảo, doanh nghiệp có cơ hội đối thoại với chuyên gia của bộ, ngành liên quan về những nội dung cam kết chính trong EEUVFTA, từ các cam kết về mở cửa thị trường hàng hóa, dịch vụ, đầu tư, sở hữu trí tuệ… (của EEU dành cho Việt Nam và ngược lại, các cam kết về mở cửa thị trường của Việt Nam dành cho EEU), cho đến so sánh mức độ cam kết giữa các FTA khác, làm rõ tính ưu việt với những cơ hội, thách thức và đề xuất các khuyến nghị cụ thể đối với doanh nghiệp.

Thanh Tú

ngocthanh