Chia sẻ kinh nghiệm về triển khai dự án PPP tại Hàn Quốc

Khóa đào tạo về cách thức triển khai một dự án đầu tư theo hình thức đối tác công tư (PPP) và kinh nghiệm thực hiện các dự án PPP tại Hàn Quốc được bắt đầu từ sáng hôm nay (ngày 18/8) và sẽ diễn ra trong 2 ngày 18 - 19/8 tại Hà Nội. Khóa đào tạo do Bộ Kế hoạch và Đầu tư (KH&ĐT) và Viện Phát triển Hàn Quốc (KDI) phối hợp tổ chức, trong khuôn khổ Chương trình chia sẻ tri thức (KSP) của Hàn Quốc với Việt Nam.
Chia sẻ kinh nghiệm về triển khai dự án PPP tại Hàn Quốc

Khóa đào tạo về cách thức triển khai một dự án đầu tư theo hình thức đối tác công tư (PPP) và kinh nghiệm thực hiện các dự án PPP tại Hàn Quốc được bắt đầu từ sáng hôm nay (ngày 18/8) và sẽ diễn ra trong 2 ngày 18 - 19/8 tại Hà Nội. Khóa đào tạo do Bộ Kế hoạch và Đầu tư (KH&ĐT) và Viện Phát triển Hàn Quốc (KDI) phối hợp tổ chức, trong khuôn khổ Chương trình chia sẻ tri thức (KSP) của Hàn Quốc với Việt Nam. 

 

Theo Bộ KH&ĐT, việc tổ chức Khóa đào tạo này nhằm thực hiện Quyết định số 1086/QĐ-BKHĐT phê duyệt Chương trình đào tạo và tăng cường năng lực về PPP đã được Bộ trưởng Bộ KH&ĐT - Phó Trưởng ban Thường trực Ban chỉ đạo về đầu tư theo hình thức PPP ký ban hành ngày 14/8/2014 với mục tiêu phát triển năng lực của các bên liên quan trong khu vực nhà nước cũng như khu vực tư nhân, góp phần thực hiện thành công và bền vững các dự án PPP tại Việt Nam. 

 

Khóa đào tạo có sự tham dự của Lãnh đạo Cục Quản lý đấu thầu - Bộ KH&ĐT, các chuyên gia về PPP tại KDI và đông đảo cán bộ phụ trách việc triển khai mô hình PPP tại các bộ, ngành, địa phương…

 

Thông qua Khóa đào tạo, các chuyên gia của Hàn Quốc sẽ chia sẻ những kiến thức cơ bản về PPP và tổng quan về PPP Hàn Quốc. Đồng thời, đi sâu phân tích những nội dung quan trọng liên quan đến thực hiện dự án PPP, như: Kế hoạch lựa chọn và chuẩn bị dự án PPP, trong đó sẽ hướng dẫn cách lựa chọn dự án PPP tiềm năng; Lập kế hoạch thực hiện và nguồn vốn cho lĩnh vực kết cấu hạ tầng giao thông; Thẩm định dự án PPP và quản lý đầu tư công; Hiệu quả đầu tư - lý thuyết và thực tế và mô hình tài chính dự án; Các loại hợp đồng và quản lý hợp đồng; Chuẩn bị hồ sơ mời thầu và đánh giá đề xuất dự án, trong đó đi sâu phân tích quy trình lựa chọn nhà đầu tư; Thương thảo hợp đồng và quản lý điều hành dự án sau khi ký kết hợp đồng. 

 

Các chuyên gia Hàn Quốc cũng sẽ chia sẻ kinh nghiệm thực hiện dự án PPP cụ thể trong lĩnh vực giao thông và y tế; những thách thức của nhà đầu tư trong việc thực hiện PPP tại Việt Nam và vai trò của cơ quan đầu mối về PPP.

 

Từ kinh nghiệm của Hàn Quốc, Khóa đào tạo sẽ giúp các cán bộ trực tiếp phụ trách về PPP tại bộ, ngành, địa phương rút ra được nhiều bài học hữu ích để áp dụng trong thực tiễn triển khai dự án PPP tại Việt Nam.

 Nguyệt Minh

ngocthanh