Chia sẻ kinh nghiệm quốc tế về quản lý đô thị

Chia sẻ những giải pháp tốt nhất cho phát triển đô thị từ kinh nghiệm quốc tế là nội dung chính của Tọa đàm về đô thị hóa ở Việt Nam – vai trò lãnh đạo trong quản lý đô thị, dự kiến diễn ra vào ngày 9/10/2015, tại Hà Nội.
Chia sẻ kinh nghiệm quốc tế về quản lý đô thị

Chia sẻ những giải pháp tốt nhất cho phát triển đô thị từ kinh nghiệm quốc tế là nội dung chính của Tọa đàm về đô thị hóa ở Việt Nam – vai trò lãnh đạo trong quản lý đô thị, dự kiến diễn ra vào ngày 9/10/2015, tại Hà Nội. 

 

Tọa đàm do Bộ Xây dựng phối hợp với Ngân hàng Thế giới (WB) đồng tổ chức. Tham dự Tọa đàm có các chuyên gia trong và ngoài nước về quy hoạch đô thị như Hàn Quốc, WB cùng đại diện lãnh đạo các thành phố trên cả nước.

 

Theo nhiều chuyên gia, đô thị luôn là động lực để phát triển của các nền kinh tế trên thế giới, và Việt Nam không phải là ngoại lệ. Khi chuyển giao sang nền kinh tế thị trường, tốc độ đô thị hóa ở Việt Nam đã diễn ra nhanh chóng. Ước tính đến năm 2025, một nửa dân số Việt Nam sẽ sống ở các đô thị và khoảng 70% sản lượng của nền kinh tế sẽ được tạo ra từ các thành phố. Do vậy, việc quản lý xây dựng và phát triển đô thị là một trong những trọng tâm của Việt Nam trong thời gian tới. 

 

Kinh nghiệm quốc tế cho thấy, lãnh đạo và quản trị tốt vấn đề đô thị hóa là những nhân tố quyết định đối với sự phát triển thành công của các thành phố. Những thành phố được quản lý tốt là kết quả của lãnh đạo có tầm nhìn, thôi thúc lập kế hoạch dài hạn hiệu quả, cấu trúc lại thể chế và kết cấu hạ tầng. Bên cạnh đó, công tác dự báo cũng góp phần rất quan trọng, dự báo những cơ hội để xây dựng các hoạt động và phát huy sáng tạo, huy động sự tham gia của khu vực tư nhân, tận dụng công nghệ để tăng cường sự tương tác đô thị, quản lý hành chính, an toàn và khả năng chống chịu cũng như nâng cao sức cạnh tranh toàn cầu.

Thanh Tú

ngocthanh