Chỉ định nhà đầu tư BT xây dựng chợ trung tâm Yên Châu (Sơn La)

(BĐT) - UBND huyện Yên Châu (tỉnh Sơn La) vừa phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà đầu tư thực hiện Dự án Chợ trung tâm huyện Yên Châu theo hình thức PPP, loại hợp đồng BT. 

Theo đó, UBND huyện Yên Châu giao Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng huyện này thực hiện thủ tục chỉ định nhà đầu tư thực hiện Dự án, phương thức lựa chọn nhà đầu tư là 1 giai đoạn 1 túi hồ sơ.

UBND huyện Yên Châu cho biết, Dự án có tổng vốn đầu tư hơn 55 tỷ đồng, trong đó vốn đầu tư của Nhà nước tham gia thực hiện Dự án là 721 triệu đồng. UBND huyện Yên Châu nêu rõ, đối với chi phí lập, thẩm định, phê duyệt đề xuất dự án, báo cáo nghiên cứu khả thi, nhà đầu tư được lựa chọn có trách nhiệm hoàn trả ngân sách nhà nước. Thời gian thực hiện hợp đồng là 18 tháng và việc lựa chọn nhà đầu tư cho dự án này sẽ hoàn tất trong tháng 12/2017.

Khánh Ngọc