Chạy thử tuyến đường sắt Cát Linh - Hà Đông vào cuối tháng 9/2016

Đó là yêu cầu của Thứ trưởng Bộ Giao thông vận tải (GTVT) Nguyễn Hồng Trường tại cuộc họp giao ban định kỳ tiến độ thực hiện Dự án Đường sắt đô thị Cát Linh - Hà Đông vừa diễn ra với sự tham dự của Ban quản lý dự án
Chạy thử tuyến đường sắt Cát Linh - Hà Đông vào cuối tháng 9/2016

Đó là yêu cầu của Thứ trưởng Bộ Giao thông vận tải (GTVT) Nguyễn Hồng Trường tại cuộc họp giao ban định kỳ tiến độ thực hiện Dự án Đường sắt đô thị Cát Linh - Hà Đông vừa diễn ra với sự tham dự của Ban quản lý dự án đường sắt, đại diện Tổng thầu dự án (Công ty hữu hạn Tập đoàn Cục 6 Đường sắt Trung Quốc), các nhà thầu phụ Depo, 12 nhà ga…

IMG

Thứ trưởng Bộ Giao thông vận tải Nguyễn Hồng Trường yêu cầu, trong Quý I/2016 phải hoàn thành 9/12 nhà ga Dự án Đường sắt đô thị Cát Linh - Hà Đông

 Ảnh: Nhã Chi

Nhằm thúc đẩy tiến độ của Dự án, Thứ trưởng Nguyễn Hồng Trường yêu cầu Tổng thầu huy động cao nhất nhân lực, thiết bị, khối lượng bê tông để thực hiện công tác thi công, không lùi tiến độ dự án, phải đẩy nhanh tiến độ để bù vào khoảng thời gian bị chậm. Trong Quý I/2016 phải kết thúc hoàn chỉnh 9/12 nhà ga và nỗ lực đẩy nhanh tiến độ thi công 3 nhà ga còn lại; việc thi công tại tất cả nhà ga phải đảm bảo liên tục 3 ca, đặc biệt chú trọng về chất lượng, an toàn lao động, an toàn giao thông. 

Thứ trưởng Nguyễn Hồng Trường cũng đề nghị Ban quản lý dự án đường sắt cần bám sát với nhà thầu phụ, đốc thúc tiến độ thi công. Tổng thể tiến độ đến 30/6/2016 phải cơ bản giải quyết xong phần xây lắp; 30/9 cho chạy thử tàu để trong năm 2016 đưa vào vận hành chính thức Dự án.

Theo Ban quản lý dự án đường sắt, tiến độ Dự án Đường sắt đô thị Cát Linh - Hà Đông hiện đạt khoảng 66%; 100% các trụ nhà ga được hoàn thành; khối lượng đúc dầm đạt 610/806 phiến dầm giản đơn; 81/112 xà mũ của nhà ga đã xong. Công tác xây lắp hạ tầng sẽ được kết thúc cuối tháng 6/2016, riêng nhà ga Cát Linh và Depo sẽ được siết chặt sau chạy thử tàu 2 đến 3 tháng.

BK

 

 

 

ngocthanh