Chấp thuận đầu tư xây dựng Cảng cạn Tân Cảng Nhơn Trạch (Đồng Nai)

Bộ Giao thông vận tải (GTVT) vừa đồng ý chấp thuận đầu tư xây dựng Cảng cạn Tân Cảng Nhơn Trạch tại huyện Nhơn Trạch, tỉnh Đồng Nai do Tổng công ty Tân Cảng Sài Gòn làm chủ đầu tư.
Chấp thuận đầu tư xây dựng  Cảng cạn Tân Cảng Nhơn Trạch (Đồng Nai)

Bộ Giao thông vận tải (GTVT) vừa đồng ý chấp thuận đầu tư xây dựng Cảng cạn Tân Cảng Nhơn Trạch tại huyện Nhơn Trạch, tỉnh Đồng Nai do Tổng công ty Tân Cảng Sài Gòn làm chủ đầu tư.

IMG

Sơ đồ vị trí xây dựng Cảng cạn Tân Cảng Nhơn Trạch tại huyện Nhơn Trạch, tỉnh Đồng Nai

 Ảnh: NC st

Bộ GTVT yêu cầu chủ đầu tư có trách nhiệm thực hiện đầu tư xây dựng, công bố Cảng đúng thời gian, chất lượng theo quy định; quá trình thực hiện đầu tư xây dựng Cảng cần nghiên cứu, tiếp thu ý kiến tham gia của các cơ quan liên quan và chấp hành nghiêm sự chỉ đạo, hướng dẫn của cơ quan nhà nước có thẩm quyền; thực hiện các trách nhiệm và quyền hạn của doanh nghiệp khai thác cảng cạn theo quy định. 

 

Bộ GTVT cũng yêu cầu chủ đầu tư chỉ được tổ chức khai thác Cảng khi đã hoàn thành đầy đủ thủ tục và công bố mở Cảng theo quy định; khai thác Cảng đúng mục đích, bảo đảm an toàn, an ninh, phòng chống cháy nổ, phòng ngừa ô nhiễm môi trường. Cục Hàng hải Việt Nam được Bộ GTVT giao tổ chức hướng dẫn, kiểm tra, giám sát trong quá trình chủ đầu tư thực hiện đầu tư xây dựng và công bố mở Cảng đúng quy định của pháp luật có liên quan.

 

Theo Bộ GTVT, trước đó, vào tháng 7/2015, Bộ nhận được văn bản của Tổng công ty Tân Cảng Sài Gòn đề nghị đầu tư xây dựng Cảng cạn Tân Cảng Nhơn Trạch tại xã Phú Thạch, huyện Nhơn Trạch, tỉnh Đồng Nai. Trên cơ sở ý tham khảo ý kiến của UBND tỉnh Đồng Nai cũng như một số đơn vị chuyên môn thuộc Bộ GTVT là Cục Đường sắt Việt Nam, Cục Đường thủy nội địa Việt Nam và Tổng cục Đường bộ Việt Nam, Bộ GTVT đã chấp thuận đầu tư xây dựng Cảng cạn Tân Cảng Nhơn Trạch do Tổng công ty Tân Cảng Sài Gòn làm chủ đầu tư. Cảng được đầu tư với quy mô quy hoạch trên khu đất rộng 11,1ha và chia thành 4 phân khu chức năng chính bao gồm: khu bãi chứa container có hàng; khu bãi chứa container rỗng; khu kho hàng và bãi quanh kho và khu văn phòng.

BK

ngocthanh