Chấm dứt chủ trương chuyển nhượng dự án tại khu công nghiệp Đông Phố Mới, Lào Cai

Chấm dứt  chủ trương chuyển nhượng dự án tại khu công nghiệp Đông Phố Mới, Lào Cai

UBND tỉnh Lào Cai vừa có ý kiến về việc chấm dứt hiệu lực chủ trương cho phép Công ty CP Thương mại và Du lịch Cao Su chuyển nhượng dự án đầu tư Tổng kho trung chuyển tại Khu công nghiệp (KCN) Đông Phố Mới thuộc thành phố Lào Cai sang Công ty CP Cao su Dầu Tiếng - Lào Cai theo quy định tại văn bản đã được UBND Tỉnh ban hành vào năm 2013. 

 

Lý do chấm dứt chủ trương chuyển nhượng Dự án được UBND tỉnh Lào Cai cho biết là do Tập đoàn Công nghiệp Cao su Việt Nam không có nhu cầu tiếp tục đầu tư dự án tại KCN Đông Phố Mới, nhà đầu tư đề nghị trả lại quỹ đất của Dự án.

 

Từ đó, UBND Tỉnh cũng yêu cầu Công ty CP Thương mại và Du lịch Cao Su và Công ty CP Cao su Dầu Tiếng - Lào Cai có trách nhiệm chấm dứt mọi hoạt động liên quan đến hoạt động chuyển nhượng Dự án nêu trên. 

 

Bên cạnh đó, UBND tỉnh Lào Cai giao Ban quản lý Khu kinh tế Tỉnh; Sở Tài chính, Sở Tài nguyên và Môi trường cùng các cơ quan có liên quan phối hợp với Công ty CP Cao su Dầu Tiếng - Lào Cai giải quyết các nội dung liên quan đến Dự án theo quy định hiện hành.

 

Được biết, KCN Đông Phố Mới hiện có gần 40 dự án đăng ký đầu tư với tổng vốn đăng ký là hơn 800 tỷ đồng; trong đó có 37 dự án trong nước và 2 dự án có vốn đầu tư nước ngoài. Theo quy hoạch, Đông Phố Mới là KCN “sạch”, được dành để bố trí các loại hình công nghiệp như: công nghiệp lắp ráp điện tử; gia công sản xuất các mặt hàng tiêu dùng, xuất khẩu như: may mặc, thủ công mỹ nghệ… và các kho tàng bến bãi trung chuyển hàng hóa.

BK

ngocthanh