Chậm cấp vốn trái phiếu chính phủ cho xây dựng nông thôn mới

Chủ trì cuộc họp Ban Chỉ đạo Trung ương Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới, Phó Thủ tướng Chính phủ Vũ Văn Ninh đánh giá, trong 6 tháng đầu năm 2015, Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới
Chậm cấp vốn trái phiếu chính phủ cho xây dựng nông thôn mới

Chủ trì cuộc họp Ban Chỉ đạo Trung ương Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới, Phó Thủ tướng Chính phủ Vũ Văn Ninh đánh giá, trong 6 tháng đầu năm 2015, Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới đã đạt được nhiều thành quả tích cực, tuy nhiên vẫn còn những hạn chế trong quá trình triển khai cần phải khắc phục.

IMG

Phó Thủ tướng Vũ Văn Ninh chỉ đạo đảm bảo mục tiêu đến năm 2020 đạt 50% xã đạt chuẩn nông thôn mới

 Ảnh: Nhã Chi

Cụ thể, Phó Thủ tướng Vũ Văn Ninh chỉ rõ, hiện nay, việc phân bổ vốn trái phiếu chính phủ tại nhiều địa phương còn chậm; một số tiêu chí xây dựng nông thôn mới chưa sát với thực tế ở một số vùng; việc triển khai thực hiện chưa đồng đều giữa các vùng, miền, có tiêu chí đạt thấp, nhiều địa phương trong thực tế còn rất khó khăn, nhất là tình trạng ô nhiễm môi trường nông thôn còn lớn, các mô hình sản xuất đã có nhưng còn chưa phổ biến, ổn định lâu dài, chuyển dịch cơ cấu kinh tế nông thôn nhiều nơi còn chậm.

 

Trong 6 tháng cuối năm 2015, Phó Thủ tướng Vũ Văn Ninh yêu cầu, các cơ quan liên quan triển khai khẩn trương, bổ sung các giải pháp đẩy mạnh phát triển sản xuất, tái cơ cấu ngành nông nghiệp gắn với xây dựng nông thôn mới; phát triển các mô hình sản xuất, liên kết sâu với doanh nghiệp nhằm gắn sản xuất với tiêu thụ sản phẩm nông nghiệp; tập trung xử lý những tồn tại, đôn đốc các tỉnh kịp thời phân bổ vốn cho các huyện, xã…

 

Liên quan đến kế hoạch trung hạn Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới giai đoạn 2016 - 2020, Phó Thủ tướng Vũ Văn Ninh chỉ đạo, Bộ Kế hoạch và Đầu tư sớm thẩm định, đảm bảo mục tiêu đến năm 2020 đạt 50% xã đạt chuẩn nông thôn mới; nguồn lực hàng năm tăng tối thiếu 10% so với năm trước; lồng ghép Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới với các chương trình khác, ưu tiên tập trung nguồn lực cho các vùng khó khăn, lưu ý chính sách đặc thù (cơ chế, tiêu chí, phân bổ vốn).

 

Phó Thủ tướng Vũ Văn Ninh cũng đồng ý với đề xuất của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn về việc ứng 50 tỷ đồng để giải quyết các nhiệm vụ cấp bách của Chương trình Khoa học công nghệ xây dựng nông thôn mới; giao Bộ Kế hoạch và Đầu tư chủ trì, phối hợp với các cơ quan liên quan tổng hợp, xử lý.

H.B

ngocthanh