Cấp phép thăm dò đá granit tại tỉnh Ninh Thuận và Đắk Lắk cho 4 doanh nghiệp

Thủ tướng Chính phủ vừa đồng ý về nguyên tắc cấp phép thăm dò đá granit trên địa bàn tỉnh Ninh Thuận và tỉnh Đắk Lắk cho 4 doanh nghiệp.
Cấp phép thăm dò đá granit  tại tỉnh Ninh Thuận và Đắk Lắk cho 4 doanh nghiệp

Thủ tướng Chính phủ vừa đồng ý về nguyên tắc cấp phép thăm dò đá granit trên địa bàn tỉnh Ninh Thuận và tỉnh Đắk Lắk cho 4 doanh nghiệp. 

 

Cụ thể, tại tỉnh Ninh Thuận, Thủ tướng Chính phủ đồng ý cấp phép thăm dò mỏ đá granit tại khu vực núi Tà Năng (xã Phước Đại, huyện Bác Ái) cho Công ty TNHH Thuận Thành; mỏ đá granit khu vực núi Chà Bang - đồi Jaty (xã Phước Nam, huyện Ninh Phước) và khu vực núi Mavieck 2 (xã Phước Dinh, huyện Thuận Nam) cho Công ty CP Thành Kim; mỏ đá granit Núi Gió (xã Phước Minh, huyện Thuận Nam) cho Công ty CP Khai thác và Chế biến khoáng sản Phan Rang. 

 

Tại tỉnh Đắk Lắk, Thủ tướng Chính phủ đồng ý cấp phép thăm dò mỏ đá granit ốp lát tại đồi Chư Phốt (xã Ea Sol, huyện Ea H’Leo) cho Công ty CP Đầu tư phát triển Hoàng Sơn Đắk Lắk.

 

Thủ tướng Chính phủ giao Bộ Tài nguyên và Môi trường chủ trì, phối hợp với các cơ quan liên quan xem xét, thực hiện cấp giấy phép hoạt động khoáng sản theo đúng quy định của Luật Khoáng sản.

Tuấn Dũng

ngocthanh