Cập nhật xếp hạng tổ chức tư vấn ngành giao thông vận tải

Bảng xếp hạng năng lực các tổ chức tư vấn ngành giao thông vận tải (GTVT) năm 2014 vừa được Bộ GTVT công bố. Bên cạnh các tổ chức tư vấn có năng lực được vinh danh trong Top 10, Top 20, Bộ GTVT cũng công khai “danh tính” của các nhà thầu tư vấn bị cảnh cáo và bị phạt hợp đồng khi tham gia thực hiện các dự án giao thông tại Việt Nam.
Cập nhật xếp hạng tổ chức tư vấn ngành giao thông vận tải

Bảng xếp hạng năng lực các tổ chức tư vấn ngành giao thông vận tải (GTVT) năm 2014 vừa được Bộ GTVT công bố. Bên cạnh các tổ chức tư vấn có năng lực được vinh danh trong Top 10, Top 20, Bộ GTVT cũng công khai “danh tính” của các nhà thầu tư vấn bị cảnh cáo và bị phạt hợp đồng khi tham gia thực hiện các dự án giao thông tại Việt Nam.

IMG

Nhiều công ty lớn có tên trong Top 10
Trong Bảng công bố xếp hạng năng lực của các tổ chức tư vấn ngành GTVT năm 2014, Bộ GTVT đã phân chia và xếp hạng năng lực của các tổ chức tư vấn thiết kế, tư vấn giám sát theo từng lĩnh vực: đường bộ, đường sắt, đường thủy - hàng hải và hàng không dựa trên điểm đánh giá từ cao xuống thấp. 
Về năng lực của các tổ chức tư vấn thiết kế thuộc lĩnh vực đường bộ, có 99 đơn vị được xếp hạng đánh giá và được nhóm thành Top 10, Top 20, Top 50, Top 100 và nhóm còn lại (không đánh giá được do kê khai không đúng biểu mẫu). Theo Bảng xếp hạng, 10 tổ chức tư vấn thiết kế thuộc lĩnh vực đường bộ được Bộ GTVT vinh danh trong Top 10 bao gồm: Tổng công ty Tư vấn thiết kế GTVT (TEDI), Công ty CP Tư vấn thiết kế GTVT phía Nam (TEDIS), Công ty CP Tư vấn thiết kế đường bộ (HECO - TEDI), Công ty CP Tư vấn thiết kế cầu lớn - hầm (BRITEC - TEDI), Công ty CP Tư vấn xây dựng công trình giao thông 2 (TECC02 - TEDI), Công ty TNHH MTV Tư vấn và Khảo sát thiết kế xây dựng (Tư vấn Trường Sơn), Công ty CP Tư vấn đầu tư xây dựng công trình giao thông 1 (CIENCO 1), Công ty CP Tư vấn thiết kế cầu đường (RECO-TEDI), Công ty CP Tư vấn xây dựng công trình giao thông 5 (TECC05 - TEDI) và Công ty CP Tư vấn thiết kế GTVT 4 (TEDC04 - TEDI). Các công ty thuộc Top 10 này được đánh giá là có năng lực tư vấn thiết kế tốt nhất với số điểm từ 1.271 đến 3.325 điểm.
Về năng lực của các tổ chức tư vấn giám sát thuộc lĩnh vực đường bộ, kết quả xếp hạng của Bộ GTVT cho biết, Top 10 bao gồm: Viện Khoa học và Công nghệ GTVT, Công ty CP Tư vấn giám sát chất lượng công trình Thăng Long, Tổng công ty Tư vấn thiết kế GTVT (TEDI), Công ty CP Tư vấn xây dựng công trình giao thông 2 (TECC02 -TEDI), Công ty CP Tư vấn thiết kế cầu lớn - hầm (BRITEC - TEDI), Công ty CP Tư vấn thiết kế GTVT 4 (TEDC04 -TEDI), Công ty CP Tư vấn thiết kế xây dựng công trình giao thông miền Bắc, Công ty CP Tư vấn thiết kế GTVT phía Nam (TEDIS), Công ty Tư vấn công trình Châu Á - Thái Bình Dương (APECO), Công ty CP Tư vấn xây dựng công trình 625 và Công ty CP Tư vấn thí nghiệm công trình giao thông 1 (CIENCO 1). Đây là nhóm các công ty được Bộ GTVT đánh giá là có năng lực tư vấn giám sát tốt nhất với số điểm từ 671 đến 3.207 điểm.
Trong lĩnh vực đường sắt, 2 đơn vị tư vấn giám sát được đánh giá có năng lực hàng đầu là Công ty CP Tư vấn đầu tư và xây dựng GTVT (TRICC) với 955 điểm và Tổng công ty Tư vấn thiết kế GTVT (TEDI) với 532 điểm; lĩnh vực đường thủy nội địa - hàng hải là Công ty CP Tư vấn thiết kế cảng - kỹ thuật biển (Portcoast) với 787 điểm. Còn trong lĩnh vực hàng không, 2 đơn vị tư vấn giám sát được đánh giá hàng đầu về năng lực là Viện Khoa học và Công nghệ GTVT với 1.823 điểm và Công ty TNHH MTV Thiết kế và Tư vấn xây dựng công trình hàng không ADCC với 625 điểm.
Chỉ rõ “danh tính” của các tổ chức tư vấn yếu kém
Một điều đáng chú ý là trong Bảng xếp hạng năng lực các tổ chức tư vấn ngành GTVT năm 2014, Bộ GTVT đã công khai tên tuổi của các tổ chức tư vấn bị cảnh cáo và bị phạt hợp đồng khi tham gia thực hiện các dự án giao thông. Theo đó, đối với lĩnh vực tư vấn thiết kế, trong năm 2014, có 6 đơn vị bị nhận hình thức cảnh cáo và 8 đơn vị bị phạt hợp đồng. Đối với lĩnh vực tư vấn giám sát thì có 11 đơn vị bị nhận hình thức cảnh cáo và 1 đơn vị bị phạt hợp đồng.
IMG
Kết quả đánh giá và xếp hạng năng lực các tổ chức tư vấn ngành giao thông vận tải hàng năm là thông tin để các chủ đầu tư, đại diện chủ đầu tư tham khảo trong công tác lựa chọn tổ chức tư vấn thực hiện các dự án
 Ảnh: LTT
Trong Bảng xếp hạng này, Bộ GTVT cũng đã mô tả một cách tóm tắt lý do xử lý vi phạm đối với các đơn vị tư vấn ngành GTVT khi tham gia các dự án cụ thể như: hư hỏng một số vị trí mặt đường bê tông nhựa các gói thầu 1.1, 2.2 và 3.1 thuộc dự án Đường nối thị xã Vị Thanh, tỉnh Hậu Giang với TP. Cần Thơ; hư hỏng hằn vệt hằn bánh xe mặt đường Quốc lộ 1A (giai đoạn 1) thuộc dự án Cải tạo, mở rộng Quốc lộ 1A đoạn cửa phía Bắc và phía Nam TP. Nam Định; một số khiếm khuyết về chất lượng thi công ở một số dự án Mở rộng Quốc lộ 1A và nâng cấp Quốc lộ 1A; móng cột tôn lượn sóng không đạt yêu cầu tại dự án Xây dựng đường cao tốc TP.HCM - Long Thành - Dầu Giây.
Việc công khai Bảng xếp hạng năng lực các tổ chức tư vấn ngành GTVT năm 2014 là hết sức cần thiết trong bối cảnh hiện nay, khi mà chất lượng tư vấn, lựa chọn tư vấn vẫn thực sự là “vấn đề nóng bỏng” tại rất nhiều dự án xây dựng công trình giao thông, đặc biệt là đối với nhiều dự án được giao cho các địa phương làm chủ đầu tư. Chất lượng tư vấn thiết kế là một yếu tố rất quan trọng, liên quan trực tiếp đến chất lượng các công trình hạ tầng về giao thông, bởi không thể có được một dự án giao thông có chất lượng cao nếu lựa chọn phải một đơn vị tư vấn yếu kém. 
Bộ GTVT đánh giá, Bảng xếp hạng năng lực các tổ chức tư vấn ngành GTVT năm 2014 là một kênh thông tin để sàng lọc, lựa chọn được chính xác nhà thầu tư vấn có năng lực tham gia dự án; qua đó có thể bước đầu từ chối và loại bỏ các đơn vị tư vấn yếu kém tham gia vào các dự án ngành GTVT trong thời gian tới.
Bộ GTVT cũng khẳng định, kết quả đánh giá và xếp hạng năng lực các tổ chức tư vấn ngành GTVT năm 2014 là thông tin để các chủ đầu tư, đại diện chủ đầu tư tham khảo trong công tác lựa chọn tổ chức tư vấn thực hiện các dự án do Bộ GTVT là cấp quyết định đầu tư và các công tác liên quan khác theo quy định; khuyến khích các chủ đầu tư khác áp dụng hoặc tham khảo kết quả đánh giá, xếp hạng năng lực các tổ chức tư vấn xây dựng của Bộ GTVT.
Bích Thảo

ngocthanh