Cập nhật số liệu thống kê kinh tế - xã hội 6 tháng đầu năm 2015

Chiều 26/6, Tổng cục Thống kê (TCTK) đã tổ chức Họp báo công bố số liệu thống kê kinh tế - xã hội 6 tháng đầu năm 2015. Theo đó, một số số liệu đã được cập nhật hơn so với số liệu công bố trước đó vài ngày.
Cập nhật số liệu thống kê  kinh tế - xã hội 6 tháng đầu năm 2015

Chiều 26/6, Tổng cục Thống kê (TCTK) đã tổ chức Họp báo công bố số liệu thống kê kinh tế - xã hội 6 tháng đầu năm 2015. Theo đó, một số số liệu đã được cập nhật hơn so với số liệu công bố trước đó vài ngày.

IMG

Theo Phó Tổng cục trưởng Tổng cục Thống kê Phạm Quang Vinh, số liệu GDP 6 tháng đầu năm 2015 được cập nhật mới nhất ước tính tăng 6,28% so với cùng kỳ năm 2014, thay cho con số ước tính khoảng 6,11% đã công bố trước đó

Ảnh: Nhã Chi

Tại buổi Họp báo, Phó Tổng cục trưởng TCTK Phạm Quang Vinh cho biết: Tổng sản phẩm trong nước (GDP) 6 tháng đầu năm 2015 ước tính tăng 6,28% so với cùng kỳ năm 2014, trong đó quý I tăng 6,08%; quý II tăng 6,44%. Đây là số liệu GDP 6 tháng đầu năm 2015 được cập nhật mới nhất, thay cho con số ước tính khoảng 6,11% được Bộ Kế hoạch và Đầu tư đưa ra tại buổi họp giao ban tình hình kinh tế - xã hội 6 tháng đầu năm 2015 diễn ra 2 ngày trước đó (ngày 24/6).

 

Trong mức tăng chung của toàn nền kinh tế, khu vực nông, lâm và thủy sản tăng 2,36% (số liệu ngày 24/6 là 2,16%), đóng góp 0,42 điểm phần trăm; khu vực công nghiệp và xây dựng tăng 9,09% (số liệu ngày 24/6 là 8,36%), đóng góp 2,98 điểm phần trăm; khu vực dịch vụ tăng 5,09% (số liệu ngày 24/6 là 6,16%), đóng góp 2,22% điểm phần trăm.

 

Về cơ cấu nền kinh tế 6 tháng đầu năm 2015, khu vực nông, lâm và thủy sản chiếm tỷ trọng 16,73%; khu vực công nghiệp và xây dựng chiếm tỷ trọng 33,45%; khu vực dịch vụ chiếm tỷ trọng 39,61%; thuế sản phẩm trừ trợ cấp sản phẩm chiếm 10,21%.

 

Theo TCTK, vốn đầu tư toàn xã hội thực hiện trong 6 tháng đầu năm theo giá hiện hành ước tính tăng 9,4% so với cùng kỳ năm trước và bằng 31,1% GDP. Khu vực đầu tư trực tiếp của nước ngoài từ đầu năm 2015 đến thời điểm ngày 20/6/2015 thu hút được 757 dự án mới với số vốn đăng ký đạt 3839,2 triệu USD, tăng 15,4% về số dự án và giảm 21% về số vốn so với cùng kỳ năm 2014. Vốn đầu tư trực tiếp nước ngoài thực hiện 6 tháng đầu năm ước tính đạt 6,3 tỷ USD, tăng 9,6% so với cùng kỳ năm 2014.

 

Liên quan đến thu chi ngân sách nhà nước (NSNN), TTCK cho biết, tổng thu NSNN từ đầu năm đến thời điểm ngày 15/6/2015 ước tính đạt 406,2 nghìn tỷ đồng, bằng 44,6% dự toán năm, trong đó thu nội địa là 298,8 nghìn tỷ đồng, đạt 46,8% dự toán; thu từ dầu thô là 32,6 nghìn tỷ đồng, đạt 35% dự toán; thu cân đối ngân sách từ hoạt động xuất, nhập khẩu là 73,4 nghìn tỷ đồng, đạt 41,9% dự toán. 

 

Tổng chi NSNN từ đầu năm đến thời điểm ngày 15/6/2015 ước tính đạt 501,2 nghìn tỷ đồng, bằng 43,7% dự toán năm, trong đó chi đầu tư phát triển là 80,8 nghìn tỷ đồng, đạt 41,4% dự toán (riêng chi đầu tư xây dựng cơ bản là 78,4 nghìn tỷ đồng); chi phát triển sự nghiệp kinh tế - xã hội, quốc phòng, an ninh, quản lý nhà nước, Đảng, đoàn thể là 345,3 nghìn tỷ đồng, đạt 45% dự toán; chi trả nợ và viện trợ là 71 nghìn tỷ đồng, đạt 47,4% dự toán.

 

Tại buổi Họp báo, TCTK đã giới thiệu về Chỉ số giá sinh hoạt theo không gian (chỉ số SCOLI) và phương pháp biên soạn chỉ số SCOLI. Đây là chỉ tiêu thống kê trong Hệ thống chỉ tiêu thống kê quốc gia do Thủ tướng Chính phủ ban hành. Chỉ số SCOLI là chỉ tiêu tương đối, phản ánh xu hướng và mức độ biến động giá sinh hoạt giữa các vùng, địa phương trong một thời gian nhất định. Chỉ số SCOLI phục vụ hoạch định chính sách xóa đói giảm nghèo, trợ cấp khó khăn, trợ cấp tiền lương. Các doanh nghiệp có thể sử dụng chỉ số này để đánh giá tính cạnh tranh liên quan đến giá, thị phần, chi phí sản phẩm.

 

Theo yêu cầu của Thủ tướng Chính phủ, chỉ số SCOLI được công bố 2 năm/lần. Tuy nhiên, với kết quả nghiên cứu và thông tin dùng để biên soạn dựa vào dữ liệu điều tra giá tiêu dùng hàng tháng, TCTK sẽ biên soạn chỉ số SCOLI hàng năm và định kỳ công bố trong Báo cáo tình hình kinh tế - xã hội quý I năm sau.

 Trần Kiên

ngocthanh