Cập nhật dự án sử dụng vốn ODA và vốn vay ưu đãi của các nhà tài trợ

Bộ Kế hoạch và Đầu tư (KH&ĐT) vừa có văn bản đôn đốc việc triển khai Hệ thống thông tin phục vụ công tác theo dõi, giám sát và đánh giá các dự án đầu tư sử dụng nguồn vốn hỗ trợ phát triển chính thức (ODA) và nguồn vốn
Cập nhật dự án sử dụng vốn ODA và vốn vay ưu đãi của các nhà tài trợ

Bộ Kế hoạch và Đầu tư (KH&ĐT) vừa có văn bản đôn đốc việc triển khai Hệ thống thông tin phục vụ công tác theo dõi, giám sát và đánh giá các dự án đầu tư sử dụng nguồn vốn hỗ trợ phát triển chính thức (ODA) và nguồn vốn vay ưu đãi của các nhà tài trợ.

Theo Bộ KH&ĐT, việc cập nhật thông tin về chương trình, dự án đầu tư sử dụng vốn ODA và nguồn vốn vay ưu đãi của các nhà tài trợ là nhằm triển khai xây dựng Hệ thống một cách có hiệu quả, theo đúng quy định tại Nghị định số 38/2013/NĐ-CP của Chính phủ về quản lý và sử dụng ODA và nguồn vốn vay ưu đãi của các nhà tài trợ.

Bộ KH&ĐT cũng cho biết, Hệ thống này được xây dựng trên cơ sở ý kiến chỉ đạo của Phó Thủ tướng Chính phủ Hoàng Trung Hải tại Hội nghị đánh giá thực hiện các chương trình, dự án ODA giữa Ban Chỉ đạo quốc gia về ODA và vốn vay ưu đãi với Nhóm 6 ngân hàng phát triển được tổ chức đầu năm nay.

B. Thủy

ngocthanh