Cần tư vấn giám sát Dự án Vệ sinh môi trường TP.HCM - Giai đoạn 2

Ban quản lý đầu tư Dự án Vệ sinh môi trường TP.HCM đang thông báo mời thầu gói thầu Tư vấn giám sát độc lập an sinh môi trường và gói thầu Tư vấn vận động giáo dục tuyên truyền về môi trường.
Cần tư vấn giám sát Dự án Vệ sinh môi trường TP.HCM - Giai đoạn 2

Ban quản lý đầu tư Dự án Vệ sinh môi trường TP.HCM đang thông báo mời thầu gói thầu Tư vấn giám sát độc lập an sinh môi trường và gói thầu Tư vấn vận động giáo dục tuyên truyền về môi trường. Cả hai gói thầu này đều thuộc Dự án Vệ sinh môi trường TP.HCM - Giai đoạn 2 (VSMTTP-GĐ2) có nguồn vốn vay và tín dụng ưu đãi từ Ngân hàng Thế giới (WB).

IMG

Tổng giá trị của Dự án Vệ sinh môi trường TP.HCM là 495 triệu USD

 Ảnh: Nhã Chi

Theo dự kiến, công việc của tư vấn giám sát độc lập an sinh môi trường sẽ bắt đầu vào Quý 4/2015 và thực hiện trong 72 tháng, bao gồm: Giám sát việc tuân thủ các quy định về môi trường của WB và Luật Môi trường về công tác đảm bảo môi trường, an sinh xã hội suốt quá trình thi công các dự án, đồng thời đề xuất các biện pháp xử lý, các đề xuất, kiến nghị.

Trong kế hoạch tuyên truyền về môi trường của Dự án VSMTTP-GĐ2, nhiệm vụ cốt lõi là làm thay đổi hành vi, nhận thức của cộng đồng dân cư, doanh nghiệp trong việc giữ gìn vệ sinh môi trường; huy động sự tham gia tích cực vào các hoạt động của Dự án…

Tổng giá trị của Dự án VSMTTP-GĐ2 là 495 triệu USD. TP.HCM chi vốn đối ứng 45 triệu USD cho Dự án. 

Dự án bao gồm một nhà máy xử lý nước thải phục vụ khu vực Nhiêu Lộc - Thị Nghè và một phần Quận 2, hệ thống ống và cống nước thải tại Quận 2. Dự án cũng sẽ hỗ trợ kỹ thuật giúp tăng cường vệ sinh môi trường và xử lý nước thải tại Thành phố. Nguồn nước thải sẽ được xử lý đạt tiêu chuẩn loại A trước khi thải ra sông Sài Gòn, góp phần bảo tồn hệ sinh thái sông Sài Gòn và hạ lưu sông Đồng Nai cũng như cải tạo chỉnh trang đô thị.

Thế Vinh

ngocthanh