Cần Thơ tăng cường công tác quản lý đất đai

Từ đầu năm đến nay, các quận, huyện trên địa bàn TP. Cần Thơ đã thực hiện thu hồi đất của 86/210 dự án với diện tích 91,09 ha/526,77 ha và chuyển mục đích sử dụng đất với diện tích khoảng 25,02 ha.
Cần Thơ tăng cường công tác quản lý đất đai

Từ đầu năm đến nay, các quận, huyện trên địa bàn TP. Cần Thơ đã thực hiện thu hồi đất của 86/210 dự án với diện tích 91,09 ha/526,77 ha và chuyển mục đích sử dụng đất với diện tích khoảng 25,02 ha.

Theo Sở Tài nguyên và Môi trường Cần Thơ, bên cạnh kết quả đạt được, công tác thu hồi đất và chuyển nhượng mục đích sử dụng đất năm 2015 của Thành phố còn gặp một số khó khăn như: các quận, huyện đăng ký thực hiện nhiều công trình, dự án nhưng kinh phí của Thành phố bố trí còn hạn chế nên nhiều công trình không thể thực hiện công tác bồi thường, hỗ trợ và tái định cư; quy trình xây dựng và ban hành giá đất cụ thể cho từng dự án còn chậm; một số dự án chưa triển khai thực hiện do thiếu vốn và do điều chỉnh quy mô dự án; một số vị trí đất không phù hợp với quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất đã được phê duyệt nên không đủ điều kiện để chuyển mục đích sử dụng đất theo quy định...

Để tăng cường hiệu quả công tác quản lý đất đai, HĐND TP. Cần Thơ đã yêu cầu Sở Tài nguyên và Môi trường Cần Thơ phối hợp với các sở, ngành liên quan tiếp tục rà soát và lập quy trình thu hồi đất sau khi đưa vào danh mục thu hồi năm 2016 để tránh quy hoạch tràn lan, không hiệu quả. Bên cạnh đó, cần xem xét năng lực của chủ đầu tư trước khi bàn giao đất; UBND các quận, huyện tiếp tục rà soát, đẩy nhanh tiến độ thu hồi các dự án còn lại.

QV-KL

ngocthanh