Cần sớm có kế hoạch hành động cải cách môi trường kinh doanh

Các chuyên gia kinh tế đánh giá, nhiều nhiệm vụ trọng tâm về cải thiện môi trường kinh doanh, nâng cao năng lực cạnh tranh quốc gia của Việt Nam đặt ra trong năm 2014 - 2015 đã đạt được kết quả tích cực
Cần sớm có kế hoạch hành động  cải cách môi trường kinh doanh

Các chuyên gia kinh tế đánh giá, nhiều nhiệm vụ trọng tâm về cải thiện môi trường kinh doanh, nâng cao năng lực cạnh tranh quốc gia của Việt Nam đặt ra trong năm 2014 - 2015 đã đạt được kết quả tích cực. Song, chúng ta vẫn cần thêm những giải pháp thiết thực nhằm xử lý triệt để những thách thức trong quá trình tiếp tục cải thiện môi trường kinh doanh, nâng cao năng lực cạnh tranh quốc gia.

IMG

Trong thời gian tới, Chính phủ cam kết tiếp tục loại bỏ các rào cản, vướng mắc cho đầu tư kinh doanh; hoàn thiện các chính sách thuế, phí, lệ phí; đơn giản hóa thủ tục hành chính

 Ảnh: Lê Tiên

Nghị quyết số 19/2014/NQ-CP ngày 18/3/2014 về các nhiệm vụ, giải pháp về cải thiện môi trường kinh doanh, nâng cao năng lực cạnh tranh quốc gia và Nghị quyết số 19/2015/NQ-CP ngày 12/3/2015 về tiếp tục cải thiện môi trường kinh doanh, nâng cao năng lực cạnh tranh quốc gia trong 2 năm 2015 - 2016 (NQ19) được các chuyên gia nhìn nhận là sức ép các ban, bộ, ngành cùng nhau đẩy mạnh cải cách môi trường kinh doanh. Cho đến nay, nhiều nội dung trong NQ19 đã được các bộ, ngành, địa phương và các đơn vị liên quan nỗ lực triển khai và bước đầu đã mang lại những kết quả đáng ghi nhận. Nhằm hoàn thiện dự thảo Báo cáo tình hình thực hiện NQ19 trình Thủ tướng Chính phủ trong tháng này, tuần qua, Viện Nghiên cứu Quản lý Kinh tế Trung ương (CIEM) thuộc Bộ Kế hoạch và Đầu tư đã phối hợp với dự án “Quản trị nhà nước nhằm tăng trưởng toàn diện" (do USAID tài trợ) tổ chức Hội thảo Đánh giá tình hình thực hiện NQ19.

 

Theo đại diện Ban Môi trường kinh doanh và Năng lực cạnh tranh thuộc CIEM, trong năm 2014 đã có nhiều tiến bộ đáng kể trong khởi sự kinh doanh. Đơn cử, với Luật Doanh nghiệp 2014, thời gian đăng ký kinh doanh chỉ còn 3 ngày (so với mục tiêu của NQ19 là 6 ngày), khởi sự kinh doanh được cải thiện 72 bậc, cao hơn mức trung bình của ASEAN-6. Đáng chú ý, về bảo vệ nhà đầu tư, kết quả thực hiện được cải thiện tới 105 bậc để đạt mức trung bình của ASEAN-6. Tuy nhiên, ở chỉ tiêu tiếp cận điện năng mặc dù có những chuyển biến (cải thiện 12 bậc), nhưng khoảng cách vẫn còn xa tới 15 ngày so với yêu cầu đặt ra trong NQ19. Tương tự, việc nộp thuế và bảo hiểm xã hội tuy đã cải thiện 27 bậc nhưng vẫn chưa đạt trung bình của ASEAN-6. Khoảng cách so với chỉ tiêu của NQ19 là 35,5 giờ đối với nộp thuế và 185,5 giờ đối với nộp bảo hiểm xã hội. 

Theo Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Tấn Dũng, Việt Nam phấn đấu đến cuối năm 2015, các chỉ tiêu về môi trường kinh doanh của Việt Nam đạt và vượt mức trung bình của các nước ASEAN-6 (rút ngắn thời gian nộp thuế còn không quá 121,5 giờ/năm, nộp bảo hiểm xã hội không quá 49,5 giờ/năm. Tỷ lệ doanh nghiệp kê khai thuế điện tử đạt trên 95%; tỷ lệ doanh nghiệp nộp thuế điện tử đạt tối thiểu 90%...

Năm 2016, phấn đấu một số chỉ tiêu chủ yếu đạt mức trung bình của nhóm nước ASEAN-4. Cụ thể, thời gian khởi sự kinh doanh thuộc nhóm 60 nước đứng đầu; tiếp cận điện năng đối với lưới điện trung áp tối đa là 35 ngày; nộp thuế và bảo hiểm bắt buộc không quá 168 giờ/năm; cấp phép xây dựng tối đa không quá 77 ngày; bảo vệ nhà đầu tư thuộc nhóm 50 nước đứng đầu. Chỉ số tiếp cận tín dụng thuộc nhóm 30 nước đứng đầu trong nhóm các nước được Diễn đàn Kinh tế thế giới xếp hạng.

Về tình hình triển khai NQ19, đại diện CIEM cho biết, NQ19 đã đề ra 13 nhiệm vụ, giải pháp tổng thể và 80 giải pháp cụ thể cho các bộ, cơ quan, địa phương. Theo yêu cầu, trước ngày 30/4/2015, các bộ, cơ quan, địa phương phải ban hành kế hoạch hành động. Tuy nhiên, đến ngày 17/6 vừa qua, Bộ Kế hoạch và Đầu tư mới nhận được kế hoạch hành động của 11 bộ, cơ quan và 11 UBND tỉnh, thành phố. “Có 14 bộ, cơ quan và tới 52 UBND tỉnh, thành phố vẫn chưa có kế hoạch hành động, trong đó có TP.HCM – địa phương được Ngân hàng Thế giới lựa chọn để điều tra, đánh giá xếp hạng về môi trường kinh doanh cho nước ta”, đại diện CIEM thông tin và cho biết thêm, đến thời điểm này, hầu hết kế hoạch hành động đã gửi vẫn chưa cụ thể hóa cách thức triển khai thực hiện và dự kiến kết quả đạt được; một số đơn vị chưa nắm được phương pháp, cách tính toán và ý nghĩa của các chỉ tiêu đề ra trong NQ19, do đó việc xây dựng và thực hiện kế hoạch hành động chưa bám sát chỉ tiêu theo yêu cầu.

 

Liên quan đến nội dung này, mới đây, tại Diễn đàn Doanh nghiệp Việt Nam giữa kỳ 2015, Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Tấn Dũng đã nhấn mạnh, nhiệm vụ cải thiện môi trường kinh doanh, nâng cao năng lực cạnh tranh quốc gia, tăng cường khả năng cạnh tranh của doanh nghiệp trong hội nhập quốc tế là nhiệm vụ khó khăn, lâu dài. Song, Chính phủ cam kết tiếp tục tập trung cải thiện môi trường đầu tư, kinh doanh, nâng cao năng lực cạnh tranh; kiên quyết loại bỏ các rào cản, vướng mắc cho đầu tư kinh doanh; hoàn thiện các chính sách thuế, phí, lệ phí; đơn giản hóa thủ tục hành chính, nhất là về thành lập, giải thể, phá sản doanh nghiệp, tín dụng, thuế, bảo hiểm xã hội, hải quan, đất đai, đầu tư, xây dựng, tiếp cận điện...

 

Để đẩy mạnh thực hiện các nội dung đề ra trong NQ19, đa số các ý kiến tại Hội thảo đề xuất, kiến nghị các giải pháp thiết thực như: khẩn trương rà soát, đánh giá các quy định pháp luật về quản lý đối với hàng hóa xuất, nhập khẩu nhằm tiết giảm hơn nữa thời gian và chi phí của doanh nghiệp; hướng dẫn và phản hồi kịp thời những vướng mắc của DN trong thực hiện các thủ tục có liên quan…

T.Hiếu

ngocthanh