Cần phải làm gì để tránh tình trạng độc quyền sau khi xã hội hóa các dịch vụ công?

Tránh độc quyền sau xã hội hóa là điều quan tâm nhất trong việc xã hội hóa hoặc là tư nhân hóa các dịch vụ công, trong đó có dịch vụ hạ tầng, vì dịch vụ hạ tầng bản chất của nó là các dịch vụ
Cần phải làm gì để tránh tình trạng độc quyền  sau khi xã hội hóa các dịch vụ công?

TS. Nguyễn Đình Cung, Viện trưởng Viện Nghiên cứu Quản lý kinh tế Trung ương:

IMG

Tránh độc quyền sau xã hội hóa là điều quan tâm nhất trong việc xã hội hóa hoặc là tư nhân hóa các dịch vụ công, trong đó có dịch vụ hạ tầng, vì dịch vụ hạ tầng bản chất của nó là các dịch vụ mang tính độc quyền. Chính vì vậy, trong thiết kế thị trường phải có thể chế chặt chẽ, thuận lợi cho quá trình quản lý, giám sát cũng như tạo điều kiện cho các doanh nghiệp cạnh tranh công bằng. Nhà nước cũng không nên can thiệp nhiều về vấn đề giá cả dịch vu, mà chỉ thiết lập một khung khổ để cho các doanh nghiệp vận hành trên cơ sở cân đối cung cầu. 

 

TS. Warren Mundy, Ủy ban Năng suất Australia, Tổng giám đốc Công ty tư vấn Bluestone Consulting: 

IMG

Trong thiết kế thị trường, chúng ta phải lường trước được những trường hợp sở hữu không mong muốn có thể xảy ra trong quá trình xã hội hóa dịch vụ công cả về chiều ngang và chiều dọc. Do vậy, việc quản lý về kế hoạch, kinh tế và an toàn khi xã hội hóa dịch vụ công phải tách bạch với hoạt động kinh doanh. Có như vậy các doanh nghiệp trên thị trường mới có được sự cạnh tranh bình đẳng. 

 

TS. Lê Đăng Doanh, chuyên gia kinh tế: 

IMG

Để khuyến khích tư nhân tham gia vào phát triển kinh tế, đẩy mạnh xã hội hóa dịch vụ công, nhiều quốc gia trên thế giới đã ban hành luật cổ phần hóa hoặc tư nhân hóa để bảo đảm trách nhiệm quản lý, giám sát của cơ quan quản lý nhà nước cũng như bảo đảm tính cạnh tranh công bằng trên thị trường. Tôi cho rằng, chúng ta không nên xã hội hóa dịch vụ công theo phong trào, trong đó có dịch vụ cảng hàng không, năng lượng… Bài học từ nhiều quốc gia cũng cho thấy, nếu chúng ta không có đủ điều kiện cần thiết cho vấn đề này mà cứ xã hội hóa dịch vụ công ồ ạt thì rất có thể lợi bất cập hại.

Trung Hiếu (thực hiện)

ngocthanh