Cần khoảng 190 nghìn tỷ đồng vốn vay cho dự án PPP ưu tiên

(BĐT) - Theo ước tính của Bộ KH&ĐT, căn cứ quy định hiện hành, để đáp ứng nhu cầu đầu tư các dự án PPP ưu tiên trong giai đoạn 2016 - 2020, đòi hỏi vốn chủ sở hữu của các nhà đầu tư tối thiểu phải có 33 nghìn tỷ đồng và nguồn vốn tối thiểu cần huy động từ các ngân hàng thương mại là khoảng gần 190 nghìn tỷ đồng (khoảng 9 tỷ USD).
Ảnh minh họa
Ảnh minh họa

Bộ KH&ĐT nhận định, hiện nay, nguồn vốn vay tín dụng trong nước chủ yếu là vốn vay ngắn hạn và trung hạn, đồng thời năng lực của các ngân hàng trong nước cũng đã tới hạn, đặc biệt là cho các dự án giao thông. Trong khi đó, để có thể tiếp cận được nguồn tín dụng từ các tổ chức nước ngoài cũng rất khó khăn bởi các điều kiện vay kèm bảo lãnh. Đây là thách thức không nhỏ đối với thị trường tài chính hiện nay và cũng là khó khăn hữu hình đối với các dự án PPP để triển khai trong giai đoạn tới.

Bộ KH&ĐT đã trình Thủ tướng Chính phủ danh mục 108 dự án PPP ưu tiên triển khai trong giai đoạn 2016 - 2020, gồm 68 dự án ưu tiên cấp quốc gia và 40 dự án ưu tiên cấp địa phương, với tổng mức đầu tư khoảng 375.000 tỷ đồng, trong đó nhu cầu vốn nhà nước tham gia vào các dự án PPP là 120.000 tỷ đồng.      

Việt Thắng

Tin liên quan